NRK Meny
Normal

Har etterforsket færre tunge kriminelle

Oslo-politiet får kritikk for å ha etterforsket færre organiserte kriminelle i år enn i fjor.

Politibil

En rapport fra Oslo statsadvokatembete viser at langt færre tunge kriminelle har blitt etterforsket, tiltalt og stilt for retten.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kritikken kommer fra Oslo statsadvokatembete som har gjennomført en inspeksjon ved seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Den viser at langt færre tunge kriminelle har blitt etterforsket, tiltalt og stilt for retten. Siden i fjor er tallet på saker som har ventet mer enn ett år på påtaleavgjørelse nesten doblet.

Hele 95 saker har ventet over ett år på påtaleavgjørelse.

– Det er en utvikling vi er bekymret for, sier statsadvokat Erik Førde til NRK.

I årets første tre måneder ble det bare tatt ut 16 tiltaler fra seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Til sammenligning ble det i hele fjor ble det tatt ut 289 tiltaler.

– I alle typer straffesaker bør det komme en reaksjon relativt raskt etter at noen er pågrepet. Da er også bevisene ferskvare, sier Førde.

Hoper seg opp

Stasadvokatene påpeker i rapporten at det er tydelig at produksjonen er for lav. Noe seksjonen selv også er enig i.

– Vi deler bekymringen som statsadvokaten gir uttrykk for i denne rapporten, sier påtaleleder Vegar Munthe Ommedal i seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo-politiet til NRK.

Ommedal trekker frem to hovedårsaker til at sakene ikke blir etterforsket ferdig.

– For det første er vi færre personer til å etterforske i dag. I tillegg har flere erfarne jurister sluttet og er erstattet med yngre politiadvokater med mindre erfaring.

Vegar Munthe Ommedal

Vegar Munthe Ommedal i Oslo-politiet er også bekymret over de svake resultatene.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Konsekvensene av at etterforskningen går tregt er at sakene er eldre når de kommer opp i retten. Noe som igjen kan bety at bevisverdien er redusert.

– Og det kan ha betydning for straffeutmålingen i enkelte saker. Altså at tiltalte får mindre straff fordi saken er gammel.

Må rydde opp

Oslo statsadvokatembete har bedt politiet forsøke å identifisere årsakene til at færre tunge kriminelle er blitt etterforsket, tiltalt og stilt for retten.

– I tillegg må det settes inn tiltak for å redusere tiden fra pågripelse til tiltale. Særlig gjelder dette saker som er eldre enn 6 måneder, sier statsadvokat Erik Førde til NRK.

I rapporten skriver han også at antallet saker eldre enn 12 måneneer i første omgang må ned til 50. Tallet i dag er 95.

– Dette er også et noe høyt tall, men bør være en foreløpig målsetting.

Ifølge Ommedal bruker seksjonen mye ressurser på å bistå andre avdelinger i politiet.

– Men det er hele tiden en stor pågang av nye og viktige saker. Vi jobber så godt vi kan med de sakene vi har, og forsøker å prioritere riktig, avslutter han.

Oslo statsadvokatembete skal etter planen gjøre en ny inspeksjon på forsommeren neste år.