ESA har ikke fått noen tunnelsøknad

ESA har ikke mottatt noen dispensasjonssøknad om tillatelse til å bygge et nytt, brattere tunnelløp parallelt med dagens Oslofjordtunnel, skriver Røyken og Hurums Avis. Staten trenger dispensasjon for å bygge et nytt tunnelløp slik det er satt av penger til i Nasjonal Transportplan.

Oslofjordtunnelen
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix