Erklærer mistillit mot tidligere utdanningsdirektør

Ansatte i de videregående skolene i Akershus har mistet tilliten til tidligere utdanningsdirektør Pål Riis etter at han ansatte sin forlover i et gullkantet engasjement.

Lene Hammergren Stensli

Styret i utdanningsforbundet i Akershus ønsker ikke Riis som leder i fylkeskommunen, uansett hvilken type lederstilling det måtte være, sier leder for Utdanningsforbundet i Akershus, Lene Hammergren Stensli.

Foto: Dang Trinh / NRK

Både Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta fraråder fylkesrådmannen å gi Riis nye lederoppgaver etter at han i forrige uke trakk seg som fylkesdirektør for utdanning.

– Vi har ikke tillit til Pål Riis sitt lederskap nå. Styret i Utdanningsforbundet i Akershus ønsker ikke Riis som leder i fylkeskommunen, uansett hvilken type lederstilling det måtte være, sier leder for Utdanningsforbundet i Akershus, Lene Hammergren Stensli.

Trakk seg fra direktørstillingen

Pål Riis

Pål Riis har trukket seg fra stillingen som utdanningsdirektør.

Foto: Ullern videregående skole

Det har vakt bestyrtelse i lærernes organisasjon etter at det ble kjent at den nye fylkesdirektøren ansatte sin egen forlover i et gullkantet års-engasjement som spesialrådgiver. Med en lønn på 950.000 kroner fikk rådgiveren til og med bedre betalt enn regiondirektørene i Akershus fylkeskommune.

Jobben ble ikke utlyst, var ikke klarert med HR-avdeling eller øvrig ledelse og ble heller ikke drøftet med tillitsvalgte.

Etter at fylkesrådmannen ble kjent med saken, ble det opprettet personalsak mot Riis for brudd på ansettelsesregler. I forrige uke ble det klart at Pål Riis trakk seg fra toppstillingen.

– For å få arbeidsro for rektorer og elever i Akershus fylkeskommune har jeg nå etter eget ønske bedt om å få gå over i en annen lederstilling i fylkeskommunen. Det har fylkesrådmannen og jeg nå blitt enige om, fortalte Riis til NRK.

– Ikke brudd på lov

Offentlig har Riis ikke tatt selvkritikk for ansettelsen av forloveren. Til NRK har Riis forklart at det er 17 år siden han giftet seg, og at han og forloveren ikke lenger har et nært personlig forhold. Han har også benektet at ansettelsen var i strid med lov og avtaleverk:

– Det er ikke påvist brudd på lov og avtaleverk i denne saken, sier Riis.

Utdanningsforbundet i Akershus mener slike uttalelser ikke bedrer tilliten til den tidligere utdanningsdirektøren.

– Jeg vil si at medbestemmelsesordningen i hovedavtalen om å informere og ta tillitsvalgte med på råd om ansettelser, er brutt i denne saken, sier leder for Utdanningsforbundet i Akershus, Lene Hammergren Stensli.

– Trenger mer tid til å vurdere saken.

Tron Bamrud

Fylkesrådmann i Akershus, Tron Bamrud.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Utdanningsforbundet med 1800 medlemmer i fylkeskommunen, Fagforbundet med 500 medlemmer og Delta med 200 medlemmer, fraråder alle rådmannen å gi Riis jobb som rektor eller en annen lederstilling.

Det var ventet at fylkesrådmannen denne uka ville gå ut med hvilken lederjobb Riis skal over i, men protestene fra organisasjonene har gjort inntrykk.

– Vi må sørge for å få behandlet saken på en ryddig måte. Det at organisasjonene har uttalt at de ikke har tillit til Riis er en ny opplysning som har kommet til oss. Det må vi ta med i den samlede vurderingen vi nå gjør videre, sier fylkesrådmann i Akershus, Tron Bamrud.