Endringer i Oslopakke 3

Ny Riksvei 4 gjennom Nittedal blir ofret for å skaffe penger til ny E18 vestover.

Vei i Nittedal kommune
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Det går fram av interne dokumenter om Oslopakke 3 som Østlandssendingen har fått tilgang til. Den nye veien utenom tettstedene i kommunen skulle vært påbegynt i perioden 2010 til 2013, men foreslås utsatt til etter 2018.

- Vil fortsette å kjempe

- Vi kommer til å jobbe for Rv.4 helt til styringsgruppa kommer med sine

Mette Tønder

Mette Tønder.

Foto: Høyre

endelige avgjørelser. Men det er altså sånn at Nittedal kommune trenger ny Rv.4. Vi ønsker oss et nytt sentrum i Nittedal kommune og trenger en veiavløsning, sier ordfører Mette Tønder (H).

Er du skuffet over at Rv.4 nå er «ofret»?

- Jeg jobber hardt for at Rv.4 skal bli utbygd i Nittedal kommune. Og hver gang vi møter en dump i veien, så er det sånn at da prøver vi så godt vi kan å komme oss over den.

Men er det ikke sånn at ditt parti, Høyre, sitt voldsomme trøkk på E18 vestover er en viktig grunn til at Rv.4 gjennom Nittedal nå er ute?

- Det jeg jobber for nå er å få Høyre inn i regjeringskontorene. Det vi vet da er at da får vi mer vei for pengene og så får vi mer penger til vei. Det gjelder også her i Akershus og i Nittedal. Så det er det jeg jobber for.

Disse veiene prioriteres

Endringene i Oslopakke 3 er bestilt av styringsgruppa for den store vei- og kollektivpakka, der Høyres fylkesordfører i Akershus og Fremskrittspartiets samferdselsbyråd i Oslo er de politiske representantene.

I Akershus er det E18 vestover, Kolsåsbanen og Rv.22 mellom Lillestrøm og Fetsund som prioriteres. Dette på bekostning av Rv.4 og Fornebubanen, som begge skyves ut til etter 2018.

På Oslosida er det nye, store grepet at E18 framskyndes også der. Det skjer, ifølge det økonomiske oppsettet Østlandssendingen sitter på, ved å flytte fire milliarder kroner fra perioden etter 2018 til perioden 2014-2017.

- Dette er hårreisende

I så fall er det skjøre lokalpolitiske kompromisset om Oslopakke 3 dødt, sier leder for Oslo SV og stortingskandidat Heikki Holmås.

Heikki Holmås (SV)

Heikki Holmås.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

- Jeg synes det er helt hårreisende. Her tar altså byråden og stjeler kollektivpenger som vi har blitt enige om å bruke, for å bygge en gigantisk motorvei til Asker og Bærum.

- Det er brudd på alle avtaler, og det viser at dersom du stemmer for Høyre og Fremskrittspartiet ved valget nå, så stemmer du for kutt i kollektivtransporten i Oslo.

Det er vel ikke eksplisitt sagt at disse pengene skal gå fra kollektiv?

- Jo, en god del av disse pengene går fra satsingen innenfor kollektivtrafikk , pluss at det tas fra gode veiprosjekter som skal gjøre det mer levelig å bo langs de veiene som vi allerede har i dag. For eksempel Trondheimsveien.

- Det å flytte de pengene over til et kjempesvært veiprosjekt, det kommer til å suge penger ut fra kollektivtrafikk og andre lokale prosjekter i årene som kommer.

Men er det ikke en viss fornuft i å bygge E18 i Oslo samtidig med E18 på Bærumssiden?

- Vi aksepterte at det skulle bygges E18, men vi var alltid klinkende klare på at kollektivsatsingen skulle komme først.

Setter dette hele kompromisset om Oslopakke 3 i fare?

- Hvis dette blir vedtatt, så er Oslopakke 3 og det kompromisset fullstendig stein dødt.