Endelig resultat for Ski: Ja

Resultatet etter den rådgivende folkeavstemningen i Ski om kommunesammenslåing viser at 44,5 prosent ønsker at Ski fortsetter som egen kommune. Men et flertall på 54,8 prosent har stemt ja, og sier dermed at de ønsker at Ski skal bli en del av en større Follokommune.