Endelig resultat for Enebakk: Nei

Valgdeltagelsen i Enebakk kommune var på på 43,3 prosent. Flertallet av stemmene har sagt nei til en kommunesammenslåing. Totalt 20,1 prosent har stemt ja til å slå seg sammen med andre, mens 1,3 prosent stemte blankt. – Jeg er fornøyd, sier ordfører Øystein Slette (AP).