Én av ti har innvandrerbakgrunn

10 prosent av studentene ved Politihøgskolen har minoritetsbakgrunn. Det viser en ny undersøkelse som høgskolen har gjort.

Politistudenter med innvandrerbakgrunn

HÅPER PÅ Å VÆRE FORBILDER: Haron Siad og Soleman Younas studerer ved Politihøgskolen. De håper flere med innvandrerbakgrunn vil gjøre det samme.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Helt siden jeg var liten har det vært en ambisjon å bli politi, sier politistudent Haron Siad.

Han forteller at han alltid var politi da han og vennene lekte politi og tyv som små.

Mener språket er viktig

Haron Siad og medstudenten Soleman Younas tilhører den tidelen av årets 720 studenter på Politihøgskolen som har innvandrerbakgrunn.

23-åringen sier at hans somaliske bakgrunn kan være til hjelp i jobben som politimann.

– Språket vil være det viktigste virkemiddelet vi har til å avverge en misforståelse eller en eskalerende situasjon.

Selv om én av ti studenter av årets kull har innvandrerbakgrunn, har de fortsatt en vei å gå når det gjelder rekruttere folk med ikke-vestlig bakgrunn, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøyskolen.

rektor Nina Skarpenes ved Politihøyskolen.

VIL HA FLERE MED MINORITETSBAKGRUNN: Rektor Nina Skarpenes ved Politihøyskolen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Det som er viktig er å finne de gruppene med innvandringsbakgrunn som vi er særlig interessert i.

– Bare fordeler

Nestleder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, Anita Rathore sier at det bare er fordeler med å ha politibetjenter med innvandrerbakgrunn.

Nestleder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, Anita Rathore.

BARE FORDELER: Nestleder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, Anita Rathore.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Det handler om at politiets arbeid er avhengig av publikum. Jo større kontaktflate betjentene har desto bedre er det for politiet.

Haron Siads medstudent, Soleman tror hans bakgrunn er en stor fordel.

– Spesielt når du jobber i sentrum i Oslo. Kan ikke tenke med at det kan være en ulempe.

Nå håper de at de kan være forbilder for andre unge med innvandrerbakgrunn.

Allerede i tidlig alder merket Haron at politiet ikke gjenspeilet samfunnet godt nok.

– Det er veldig få med somalisk bakgrunn som er politi. Og det gjorde at jeg fikk enda mer lyst til å bli politi. Spesielt siden det har vært drømmen min siden jeg var liten.

LES OGSÅ: