Elektrisk feil i ovn

Røyken ved Universitetet i Oslo kommer fra en varmeovn, som man bruker i kjemiforsøk. – Det har gitt en del røyk, som vi nå blåser ut, sier Morten Hagelund, vaktkommandør, Oslo Brann- og redningsetat.