Elbilen tar over i Oslo og Akershus

Elbiltrafikken gjennom bomringene i Oslo og Akershus økte med 43 prosent i fjor og det blir stadig færre forurensende biler på veiene.

Morgenrushet inn mot Oslo

Kollektivfeltet inn mot Oslo på E18 fra Sandvika blir stadig mer preget av elbiler. Biltrafikken gjennom bomringen ellers holder seg stabilt, ifølge de siste tallene fra Fjellinjen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Vi ser at vi har nesten ni millioner passeringer av elbiler gjennom bomringen i 2016 mot seks millioner i 2015, sier kommunikasjonssjef i bomselskapet Fjellinjen, Hilde Foss Christensen.

Hilde Foss Christensen

Elbilbruken økte mest i fjor, sier kommunikasjonssjef i Fjellinjen, Hilde Foss Christensen. Ellers var trafikkmønsteret nokså stabilt. 89,3 millioner biler kjørte gjennom bomringene i Oslo i 2016. Det er en liten økning på 100 000 kjøretøy, viser tall fra Fjellinjen. I Bærum var det 24,4 millioner passeringer, en nedgang på 100 000 fra året før.

Foto: Fjellinjen

Det betyr at tallet på elbilpasseringer gjennom Fjellinjens 29 bomstasjoner i Oslo og Akershus økte med hele 43 prosent.

– Gratis passering av elbil i bomstasjonene er jo et politisk virkemiddel for å få flere til å kjøre elbil, og det virker jo tydeligvis. Den totale trafikken er veldig stabil på rundt 113 millioner passeringer i året, men prosentvis øker antall elbilpasseringer markant.

I desember var det registrert 38 000 elbiler på veiene i Oslo og Akershus. Totalt var det i fjor registrert 100 000 elbileiere i hele landet.

Fortsetter med tiltak

Lan Marie Nguyen Berg

Miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), tror elbilveksten skal fortsette, selv om det etter planen ikke lenger blir gratis for elbiler å passere i bomringen i 2018.

Foto: CF-Wesenberg

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne, gleder seg over økningen, men sier at Oslo på sikt trenger at alle biler på veiene blir elbiler. Derfor ønsker hun å videreføre flere av de tiltakene som allerede eksisterer.

Kjøring i kollektivfelt, flere ladestasjoner og at det er gratis å kjøre i bomringen er viktige insentiver for å sørge for at enda flere velger elbil. Det skal alltid være billigst å velge en utslippsfri bil, sier hun.

Også elbilene må ut av Oslo sentrum

Mindre penger i kommunekassa

Men elbil-oppgangen har også en bakside. Oslo og Akershus, som eier Fjellinjen, mister inntekter fra bomringen når elbiler tar en større andeler av trafikken.

– For våre eiere, som får inntekten fra bomringen, betyr dette et potensielt inntektstap på 246 millioner kroner, sier Foss Christensen i Fjellinjen.

Pengene fra bompasseringene går blant annet til å bygge ut kollektivtrafikken.

Miljøbyråden ser at det er et dilemma for klimatiltakene i området.

– Men når vi nå ser et skifte hvor elbilen mer og mer blir den vanlige bilen, da må elbilene også betale noe for å ta plass på veien. Vi er enige i Oslopakke 3 om å fase inn en gradvis betaling for elbiler i bomringen med ti kroner fra 2018. Samtidig øker betalingen kraftig for dem som har forurensende biler, sier Ngyen Berg.

Hun er stadig bekymret for de 185 personene som dør hvert år på grunn av svevestøv. Og selv om fordelene etter hvert blir færre for elbiler, håper Ngyen Berg at bedre og billigere biltyper vil øke veksten av elbilbruken i Oslo og Akershus.

– Foreløpig tror jeg flere tenker som meg, at Tesla er litt dyrt. Men når det kommer flere billigere modeller med lang rekkevidde, vil det være et alternativ for flere, tror miljøbyråden.

Elbiler

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg håper elbilveksten skal fortsette, blant annet gjennom å fortsette med gratis parkering for elbiler på kommunale parkeringsplasser.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix