NRK Meny

Eksplosjonsfare etter gasslekkasje

En søppelbil lekker biogass ved Radiumhospitalet i Oslo. Det er eksplosjonsfare i området. Bilen står i Sondrevegen på Montebello. Passasjerene evakuert seg selv.