Eidsvoll: Fellingstillatelse på ulv

En ulv er sett på viltkamera ved kommunegrensen Nes/Eidsvoll vest for Vorma, utenfor ulvesonen. Fylkesmannen utelukker ikke at ulven er på veg nordover og at den kan komme til å krysse Vorma. For å forebygge skader i prioritert beiteområde øst for Vorma i Eidsvoll, har Fylkesmannen i kveld gitt skadefellingstillatelse på en ulv i hele Eidsvoll og Nes frem til mandag 14. august kl. 12.00. Fellingsleder i Eidsvoll er ansvarlig for eventuelle fellingsforsøk.