NRK Meny
Normal

Ba partimedlemmer støtte taxiselskap

Ap-representant får kritikk for en e-post der hun gjorde et poeng av at søkeren til et taxi-løyve var arbeiderpartimann. – Slik ønsker jeg ikke at Arbeiderpartiet i fylkestinget skal jobbe, sier partiets gruppeleder.

Taxi

En intern e-post i Arbeiderpartiet gir inntrykk av at fylkestingsrepresentanten ville hjelpe en partikollega med å få taxiløyve.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Siri Hov Eggen (Ap)

– Slik ønsker jeg ikke at Arbeiderpartiet i fylkestinget skal jobbe, sier gruppeleder Siri Hov Eggen (Ap).

Foto: Stina Glømmi / AFK

I e-posten til partifellene ba fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus, Siri Baastad, om støtte til et taxiselskap drevet av en arbeiderpartimann fra hjemkommunen.

I e-posten står det: «Tormod Isachsen taxisjåfør og partimedlem i Asker søkte for et år siden å få taxiløyver i konkurranse med Asker og Bærum taxi. Han har ikke fått svar på sin søknad nå over et år senere. Jeg håper Ap-gruppa kan støtte Tormods sak. Vi er jo ikke imot konkurranse private imellom ».

– Kan oppfattes som en tjeneste

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Siri Hov Eggen, liker dårlig inntrykket e-posten gir.

– E-posten kan oppfattes som at en partikollega ønsker å gi en annen partikollega en tjeneste, om å tildele en taxiløyve som er et gode fra fylkeskommunen, sier Eggen til NRK.

Eposten har utspring i flere år gammel sak der drosjeeier og tidligere Ap-representant i Asker, Tormod Isachsen, ville starte taxisentral i Asker og Bærum. I prosessen med å få tillatelse støtte han på byråkratiske hindringer i Akershus fylkeskommune.

Siri Baastad (Ap)

– I beskrivelsen tok jeg med at han er en partimann. Det kunne like gjerne stått taxisjåføren, sier fylkestingsrepresentant Siri Baastad (Ap).

Foto: Akershus fylkeskommune

– Kunne like gjerne stått taxisjåfør

Fylkestingrepresentant Siri Baastad, som selv er fra Asker, skrev e-posten hvor hun oppfordret arbeiderpartiets fylkestingsgruppa til å støtte partimedlemmet.

– Jeg sendt en e-post i 2008 hvor jeg beskrev en mann fra Asker. I beskrivelsen tok jeg med at han er en partimann. Det kunne like gjerne stått taxisjåføren Isachsen, eller en jeg møter hver gang jeg kjører taxi. Jeg ser i ettertid at det er uheldig at jeg skrev at han er Ap-mann. Det var ikke meningen at det skulle tjene til hans fordel, sier Baastad til NRK.

Arbeiderpartiet ivret i samferdselsutvalget for at Isachsen skulle få starte drosjesentral, men dette hadde ikke med partiboka å gjøre, hevder Baastad.

– Vi så ikke på saken annerledes fordi han var Ap-mann. Det vi mente var viktigst var at han hadde et miljøkonsept for taxikjøringen, og at han hadde erfaring fra bransjen, sier Baastad.

Tross Ap-støtte endte det med at Miljøtaxi ikke fikk lov til å starte opp drosjesentral. I ankesaken stemte også Arbeiderpartiet imot.

Politisk etterspill

E-posten kom nylig for dagen i en erstatningssak som Isachsen anla mot fylkeskommunen. Her krevde han 17 millioner kroner i erstatning. I dommen som kom i går fikk han ikke medhold, selv om fylkeskommunen får noe kritikk for brudd på forvaltningsloven.

Nå kan saken få et politisk etterspill. Gruppeleder Siri Hov Eggen er redd for at folk kan få feilaktig inntrykk av at Arbeiderpartiet særbehandler arbeiderpartifolk.

– Det kan stilles spørsmål ved at vi ønsket å gjøre en partikollega en tjeneste. Slik ønsker jeg ikke at Arbeiderpartiet i fylkestinget skal jobbe. Det er langt fra den jobben vi skal gjøre som ombudsfolk for innbyggerne i Akershus, sier Eggen.

Hun vil ha en intern oppvask.

– Vi har behov for noen interne runder å snakke om hva vi kan lære om denne saken, samt snu alle stener for å finne ut hva som har skjedd, avslutter Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget i Akershus, Siri Hov Eggen.