NRK Meny
Normal

Dyrt å kaste elbilene ut av kollektivfeltet

Hvis elbilene må ut av kollektivfeltet vil køene på E18 bli 20 prosent lengre. Det viser beregninger fra NAF. Trafikanter og næringsliv vil tape 2 millioner kroner hver dag, bare på strekningen Asker-Oslo.

Elbiler i kø på E18

E18 I MORGENRUSHET: Inn mot Oslo står trafikken tett på morgenen, som her like ved Høvik i Bærum kommune. Ifølge NAF kan det bli trangt om plassene i de andre feltene hvis elbilene må ut av kollektivfeltet. Her på Høvik

Foto: Anniken Mihle / NRK

Mens køen snegler seg innover E18 fra Asker til Oslo hver eneste morgen er det stadig flere elbiler som haster forbi i kollektivfeltet.

4 av 5 av de over 700 kjøretøyene som bruker kollektivfeltet forbi Blommenholm i morgenrushet er el-biler, det viser en telling Statens vegvesen gjorde i vår.

Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF

FÅR KONSEKVENSER: Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, mener det må en grundig vurdering til, før man kaster elbilene ut av kollektivfeltet.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

- Både busselskaper og enkelte politikere har tatt til orde for at elbilene må ut av kollektivfeltene på de mest belastede strekningene, men det vil få store konsekvenser, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Køene er lange nok som de er og hvis elbilene kastes ut av kollektivfeltet og skal inn i de andre feltene blir de 20 prosent lengre, sier Sagedal.

Vil tape 2 millioner hver dag

Beregningene NAF har gjort baserer seg på offisiell statistikk utarbeidet av blant andre Statistisk sentralbyrå, Transportøkonomisk institutt og flere europeiske undersøkelser.

Det er tatt hensyn til at noen vil velge andre alternativer enn bil, hvis elbilfordelene faller bort. Likevel viser beregningen at trafikanter og næringsliv vil tape 2 millioner kroner i døgnet på strekningen Asker-Oslo alene, hvis elbilene ikke får bruke kollektivfeltet.

– Vi vet hvor mange biler som kjører i kollektivfeltet og hvor stor trengselen er i dag. Når vi setter alle disse faktorene sammen, så har vi kommet frem til et resultat som burde være oppsiktsvekkende nok til at vi tenker oss grundig om, før vi bestemmer oss for å stenge kollektivfeltet for elbiler, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Over 50 000 elbiler i 2015

Elbiler i kollektivfeltet på e18 inn mot Oslo

STADIG FLERE: Antall elbiler i Norge kan passere 50.000 allerede neste år.

Foto: Anniken Mihle / NRK

En konsekvens av at køene blir lengre er at forurensningen øker drastisk. For når tiden man sitter i kø øker med 20 prosent, øker utslippene med hele 140 prosent pr. kilometer.

På et eller annet tidspunkt blir det så mange elbiler at fordelene disse bilene har forsvinner. Målet som ble satt da elbilprivilegiene ble bestemt var 50 000, dette målet blir trolig nådd allerede neste år.

1. september ble det registrert 34 000 elbiler i Norge, og salget går i turbofart. Så selv om det har vært politisk flertall for å beholde privilegiene fram til 2017 må enkelte av fordelene antagelig revideres før.

– Det er bare halvparten av kapasiteten i kollektivfeltet som brukes nå. Det vil si at vi har plass til dobbelt så mange elbiler som det er nå. Det er ikke elbilene som skaper problemene for bussene, men påkjøringsrampene, sier Sagedal.

Hun understreker at NAF er svært opptatt av at bussene må komme fram, god kollektivtransport er bra for alle.

– Det er det mest effektive i forhold til kø, framkommelighet og miljø. Men det er andre tiltak som må til for å få bussene fram, først og fremst må det gjøres noe med påkjøringsrampene. Trafikken må reguleres bedre når den skal inn på motorveien, sier Sagedal.

– Ingen endring i elbil-politikken ennå

Bård Hoksrud (Frp)

VIL HA DEBATT: Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (Frp) ser utfordringene ved å fjerne elbilene fra kollektivfeltet.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Da Statens vegvesen i mars og mai foretok en trafikktelling av elbiler på E18 mellom Blommenholm og Høvik var statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (Frp), klar på at regjeringen ikke vil fjerne elbilene fra kollektivfeltet med mindre initiativet kommer fra de aktuelle kommunene selv.

Etter å ha sett på beregningene fra NAF, ønsker han at Stortinget deltar i debatten om hvordan de skal løse utfordringene med elbiler i kollektivfeltet.

– Vi vet at det er store utfordringer i trafikken, spesielt i morgen- og ettermiddagsrushet. Vi ser at for hver elbil som blir flyttet inn i det vanlige trafikkfeltet så vil køene bli lengre. Jeg ser at det vil være store utfordringer ved å flytte alle elbilene over fra kollektivfeltet, sier Hoksrud.

– Dette er utfordringer som vi må se nærmere på.

– Det vil komme endringer

Nikolai Astrup

MIDLERTIDIG: Nikolai Astrup (H) tror ikke ordningen med elbiler i kollektivfeltet kan vare evig.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Nikolai Astrup (H) sitter som andre nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og kjører selv elbil. Likevel mener han at dagens ordning med elbiler i kollektivfeltet ikke kan vare evig.

– Så langt er det tverrpolitisk enighet om å beholde så mange fordeler som mulig for elbiler, så lenge som mulig. Men at det kommer til å bli endringer på dette feltet er helt åpenbart, fordi det blir stadig flere elbiler, sier han.

Astrup mener det er viktig at kollektivtransporten ikke hindres av elbiler.

– Enkelte steder begynner dette å bli et problem. Det er klart bussen må ha fortrinnsrett, men det er opp til de lokale myndighetene å vurdere om man skal gjøre tiltak der det er behov for det.