NRK Meny
Normal

Dyremishandling til Høyesterett

Saken der slakteriet Fatland i Oslo er anklaget for brudd på dyrevernloven skal behandles i Høyesterett.

Foto: Kjell Vesje/NRK

Flere dyr døde eller måtte nødslaktes på grunn av feilforing på slakteriet i 2006. Aktor i saken, statsadvokat Svein Holden mener det er en grov sak.

–Saken er grov i den forstand at det fikk alvorlige konsekvenser for flere dyr. Derfor syns vi det er ønskelig å få Høyesterett til å prøve spørsmålet.

Svein Holden

Statsadvokat Svein Holden

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Høsten 2006 avslørte Mattilsynet det de mente var flere grove brudd på dyrevernloven. Slakteriet Fatland AS hadde ikke gitt 85 av sauene sine godt nok fôr.

Les også: - Slakteri brøt dyrevernloven

På grunn av dette var flere sauer apatiske og mange hadde buksmerter. Noen hadde ustø gange og de aller fleste hadde kraftig diaré. 4 lam døde og 6 sauer måtte avlives.

Anket dommen

Slakteriet ble idømt en bot på 10 000 kroner i tingretten for grovt brudd på dyrevernloven. Fatland AS var uenig i at bruddene var grove og anket saken til Lagmannsretten, der de fikk medhold. Og slakteriet slapp å betale boten.

Les også: Alvorlig hygienesvikt ved slakteri

Påtalemyndigheten anket dommen til høyesterett på to punkter.

– Lagmannsretten mente at dette ikke var en grov overtredelse og det er vi uenig i. De helsemessige konsekvensene som denne feilforingen fikk for dyrene var veldig alvorlige. For det andre har vi anket straffeutmålingen fordi vi mente det uriktig av Lagmannsretten ikke å utmåle en bøtestraff.

Styreleder i Fatland AS, Leif Malvin Knutsen håper nå at høyesterett skal komme frem til samme konklusjon som lagmannsretten.

–Vi var tilfreds med dommen der vi ble frifunnet, men mattilsynet var ikke fornøyd med det og anket saken videre. Det må vi bare forholde oss til at det blir en behandling i Høyesterett.

Saken skal behandles i høyesterett i løpet av tre måneder.