Dyrt opplæringstiltak for rom-folk, hjelper bare noen få

Voksenopplæringen for Oslos rom-folk koster fem millioner kroner i året, men har i gjennomsnitt bare 10 elever.

Voksenopplæringsprosjektet, lysere

Leonardo Lansen, Abraham Lakatos og Kabana Jansen lærer blant annet å lese og skrive bedre, men får også hjelp til teoriprøven til førerkortet.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Mange norske romfolk er analfabeter, og mange av elevene i voksenopplæringen går på trygd. Likevel er fraværet i perioder så høyt at undervisningen ofte må starte på nytt og ikke kommer videre.

Gørild Steen

Gørild Steen.

Foto: Utdanningsetaten

– Vi har ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp. Vi har ingen økonomiske sanksjoner, og vi har heller ikke noe ønske om å stenge elever ute selv om de har et ustabilt oppmøte, sier Gørild Steen, rektor ved Oslo Voksenopplæring Skullerud.

Lære å lese og skrive

Etter tidligere å ha villet tvangsfornorske sigøynere og rom, har norske myndigheter de siste årene forsøkt å hjelpe uten å kreve at de oppgir sin kultur.

– Opplæringen har som hovedoppgave å styrke roms kompetanse på lesing, skriving, regning og IKT, sier Gørild Steen.

Rom-prosjektet i Oslo har kostet 20 millioner kroner de siste fem årene. Mesteparten av dette er gått til Voksenopplæringstiltaket på Skullerud. Resultatene av pengebruken er få og små, viser en gjennomgang NRK har gjort av rom-tiltakets egne årsrapporter.

Les Oslo kommunes rapporter om undervisning av romfolk

Også i 2008 fortalte NRK at få brukte dyr voksenopplæring for romfolk.

Elevene møter sjelden til underundervisning fordi de reiser store deler av året.

– Fjernundervisning er et tiltak vi vurderer, og har vurdert. Vi har prøvd det ut i et lite omfang med svært varierte resultater, sier Gørild Steen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Tilrettelagt førekortkurs på Sinsen

På Sinsen er de i gang med et voksenopplæringsprosjektet som gir rom-folk førerkortkurs.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Skal evalueres

Fornyingsdepartementet vil nå evaluere vokseopplæringen og handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo.

Ragnhild Vassvik Kalstad

Ragnhild Vassvik Kalstad.

Foto: Kjell Vesje / NRK

– Ja, det er et arbeid på gang nå i departementet for å legge opp til evaluering av handlingsplanen i 2013. Så det kommer til å bli satt i gang så raskt som mulig, sier Ragnhild Vassvik Kalstad, statssekretær i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Norge kritiseres for tiltak

Reisingen er en viktig del av romenes kultur, og det norske utdanningssystemet er kritisert av Den europeiske menneskerettighetskommisjon to ganger for ikke å ta hensyn til romfolkets reisekultur, både i 2002 og i 2005.

Stater kan plikte å forskjellsbehandle grupper for å korrigere for ulikheter mellom dem.

Dette presiseres i en rapport advokatfirmaet Simonsen har gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett på opplæringsområdet for romfolket.

Når retten og plikten til utdanning ikke oppnås har statene en forpliktelse til å utforme tiltak for å rette på det, heter det i rapporten.