Dropper svevebane

Det blir ikke noen svevebane til Fornebu. Det kom frem på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Svevebane i Sydney, Australia.
Foto: Mats Schagertröm, Schagertröm, Mats

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Frps grupper i fylkestinget går istedet inn for trikk, og det gir flertall i fylkestinget.

Trikkeløsningen vil tidligst stå klar i 2013, inntil da skal strekningen trafikkeres med buss i egen trase.

  • Kollektivtrafikken til Fornebu må henge sammen med det øvrige rutenett i Oslo og Akershus på en god og smidig måte. Folk som bor og arbeider på Fornebu må sikres færrest mulige overganger når de reiser kollektivt. Det mener arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Akershus, som nå har samelt seg om en kollektivløsning til Fornebu, står det i en pressemelding fra partiene.

I en utredning som Asplan Viak AS har gjort for Akershus Fylkeskommune konkluderes det med at "en løsning med bybane med direkte forbindelse til Oslo vurderes som den beste løsningen for trafikantene."

Tidligere saker om svevebane til Fornebu:

- Utidig av Navarsete

Lang vei til Fornebu

Grønt lys for svevebane

Likegyldige til svevebane