Store vei- og kollektivprosjekter kan skrinlegges

Alle de nye, store vei- og kollektivprosjektene i Oslopakke 3 må skrinlegges hvis det ikke kommer mer penger i kassa.

E18
Foto: Nyhetsspiller / NRK

Uten mer penger kan vi kan glemme ny E18 gjennom Asker og Bærum og T-bane til Ahus og Fornebu.

Heller ikke Røatunnelen, Manglerudtunnelen på E6 og Fossumdiagonalen i Groruddalen blir det noe av, ifølge den nye rapporten «Oslopakke 3 - grunnlag for langsiktige prioriteringer».

35 milliarder dyrere

Ønskelista som politikerne i Oslo og Akershus satte opp da det store Oslopakke 3-forliket ble inngått i 2006, er blitt 35 milliarder kroner dyrere enn de trodde den gang.

Henrik Berg

Leder i Oslopakke 3-sekretariatet, Henrik Berg

Foto: Statens vegvesen

Og da er konklusjonen klar, ifølge leder Henrik Berg i Oslopakke 3-sekretariatet, som har laget rapporten sammen med ledende fagmiljøer innen transport.

– Det er opp til politikerne å ta disse valgene, men den rapporten som sekretariatet nå har lagt fram viser at det ikke er muilig å finansiere det lokale forslaget fra 2006 innenfor inntektsrammer som ligger der i dag.

Prosjektene tar brått slutt

Planen er å starte bygging av Lørensvingen på T-banen i Oslo og ny Riksvei 22 mellom Lillestrøm og Fetsund i 2012.

Men så er det brått slutt for de store, nye prosjektenes vedkommende.

Alle pengene, grovt regnet 2,5 milliarder kroner årlig, vil gå med til andre ting.

For eksempel overføring til Ruter, oppgradering av dagens T-banenett, kollektivfelt og gang- og sykkelveier, og tiltak for å bedre framkommeligheten rundt kollektivknutepunktene.

Det betyr ingen T-bane hverken til Ahus eller Fornebu, ingen veitunneler hverken på Røa, Manglerud, i Groruddalen, på Mosseveien eller forbi Rotnes i Nittedal, og sist, men ikke minst - ingen ny E18 vestover.

– Det finner vi oss ikke i

Ordfører Odd Reinsfelt og varaordfører Lisbeth Hammer Krog

Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog.

Foto: Bærum kommune

At det ikke blir ny E18 vestover opprører Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog.

– Det finner vi oss faktisk rett og slett ikke i, sier hun.

En nærliggende måte å skaffe mer penger på, er ifølge fagfolkene å la bilistene betale enda mer i bompenger.

Det kan enten gjøres ved å skru opp prisen i dagens bommer eller å sette opp enda flere. Uakseptabelt, sier Bærumsordføreren.

– Nå har vi allerede akseptert flere bommer gjennom Bærum. Vi var lovet at bare disse bommene kom på plass skulle ny E18 bygges ganske raskt, og så får vi nå nye tall som viser at det må helt andre inntekter til.

– Nå er det på tide at debatten heves opp på et helt annet nivå. Staten må inn og finansiere den kanskje viktigste veien i landet, E18 i vår kommune, sier Hammer Krog.