NRK Meny

Dømt for organsiert kriminalitet

Fem polske statsborgere er i Asker og Bærum tingrett dømt for flere organiserte grove tyverier fra elektroforretninger. Dette er en av de første dommene som gjelder straffelovens § 60 a, om organisert kriminalitet, etter at denne bestemmelsen ble endret 21. juni 2013.
Tyveriene ble begått over flere perioder i tidsrommet 5. juni 2013 til 20. november 2013.