Normal

Dømt for grovt ran - ikke drap

To menn er dømt for grovt ran med døden til følge. Begge ble frikjent for rovmord, etter at Per Høyland ble funnet mishandlet og død i sitt eget hjem i fjor.

Mann funnet død i Calmeyers gate - ny

Det var i august 2008 at Per Høyland ble funnet død i sin leilighet i Clameyers gate i Oslo.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

En 25 år gammel mann er dømt til ni års forvaring, og en 38 år gammel mann har fått åtte års fengsel.

Fare for gjentakelse

Aktor i saken, Berit Johannessen, er glad for at 25- åringen ble idømt forvaring.

- Det anser jeg som en riktig straff, i forhold til det som kom frem under saken om hans bakgrunn og oppvekst. Det er en fare for gjentakelse.

- De ble frikjent for rovmord, hva er din kommentar til det?


- Jeg bruker ikke utrykket ’rovmord’ men det som menes er forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter, som tiltalen lyder på. Jeg ser at tingretten har vurdert bevisene på en annen måte enn det påtalemyndighetene har gjort. Men vurderingen til tingeretten er ikke noe overraskende for meg, det er ganske små marginer her, sier Johannessen.

- Resultatet som tingretten kom frem til var jo en av mulighetene som jeg skisserte innledningsvis. Tingretten er jo uenig med påtalemyndighetens syn når det gjelder forsettelig drap, som tiltalen lyder på. De har gått for det jeg anførte subsidiært; altså grovt ran med døden til følge.

Johannessen vil om kort tid ta kontakt med riksadvokaten for å avgjøre om de vil ankle dommen.

Svært lettet

Advokat Vidar Lind Iversen

Forsvarer Vidar Lind Iversen sier hans klient er svært lettet

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Begge var tiltalt for drap, men ble frikjent for dette. Det er min klient svært lettet over, sier 38-åringens forsvarer, Vidar Lind Iversen.

- Dommen er riktig, at man ikke har domfelt noen av dem for drap. Vi har jo tatt betenkningstid men kommer neppe til å anke dommen, denne dommen er til å leve med.


- Din klient, 38- åringen, fikk jo en langt lavere dom enn det aktor la ned påstand om. Var han lettet over dette?

- Dette er jo en konsekvens av at han ikke ble dømt for drap, og man har også sett på hans rolle, og har sett at den også har vært mindre.

- Kan du si noe om reaksjonen hans på dommen?

- Han var som sagt fornøyd med at han ikke ble domfelt for drap, men synes jo at denne saken her er frytelig fortsatt, og ønsker nå å komme videre med livet. Så vi håper nå at det ikke blir en runde til i retten, avslutter Lind Iversen.


Ble mishandlet før han døde

"Det er ikke kommet frem opplysninger om at offeret var pedofil, men retten legger til grunn at den omfattende mishandlingen av Høyland kan skyldes at de tiltalte trodde at han hadde en slik legning", heter det i dommen.

Nektet for drap

Mennene på 25 og 38 år var tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter, grovt ran samt noen mindre narkotikaforhold.

Rettsaken startet 19.oktober og onsdag falt dommen.

I rettsaken sa 25-åringens forsvarer, Vidar Lind Iversen, at de to mennene oppsøkte den tidligere klokkeren i Høvik kirke med planer om å stjele, men hadde ikke tenkt å drepe ham.