NRK Meny
Normal

Dømt drosjeeier tapte løyve-sak

En drosjeeier som saksøkte Oslo kommune etter at han mistet drosjeløyvet i kjølvannet av drosjesvindelsaken i Oslo, tapte saken i Oslo tingrett.

Taxi
Foto: Nils Fredrik Røren / NRK

Den pakistansknorske drosjeeieren fikk drosjeløyve høsten 2000, men ble fratatt løyvet i 2008 etter at han i 2007 ble dømt til to måneders fengsel for overtredelse av regnskapsloven og ligningsloven.

Les også: Skal ta alle drosjejukserne

Mannen er så langt den første og eneste drosjeeieren som har mistet løyvet etter avsløringer om i drosjenæringen i hovedstaden.

Får beholde kjøreseddelen

Tilbakekallingen av løyvet ble begrunnet med at drosjeeieren ikke lenger fyller kravet til vandel etter yrkestransportforskriften fordi han er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse.

Les også: Kjører fortsatt svart

Mannen gikk til søksmål, men retten var enig med kommunen i at det ikke var uforholdsmessig å ta fra ham drosjeløyvet. Kjøreseddelen får han imidlertid beholde og han kan dermed fortsatt kjøre drosje.

Drosjeeieren må også betale kommunens sakskostnader på 40.000 kroner.

Bør anke


Advokat John Christian Elden, som representerer drosjeeieren, opplyser at han vil anbefale sin klient å anke saken.Oslo tingrett har godtatt kommunens vedtak og mener de ikke kan overprøve det kommunale skjønn.

– Jeg mener retten har adgang til å sette til side vedtaket om å inndra løyvet siden listen for hva som er god vandel er lagt svært lavt, noe som også kommer fram i dommen. Det stilles strengere krav til en drosjesjåfør enn det gjøres for en dommer, advokat eller byråd, sier Elden til NTB.