Dødssyk får likevel sykehjemsplass

En dødssyk kvinne på 92 år fra Frogner i Oslo, som ble nektet plass ved en lindrende enhet, får nå likevel plass ved Akerselva sykehjem for lindrende pleie. Leger anbefalte at kvinnen skulle flyttes fra hjemmet hun nå er. Frogner bydel sa først nei, til tross for at det var ledig plass ved sykehjemmet. Nå har bydelen snudd. Bydelsdirektør i Frogner bydel, Kari Andreassen, vil ikke utdype hvorfor.

Helga Bafico
Foto: Nadir Alam / NRK