Diesel-nei på kommunal vei, ikke riksvei

Oslo er lei av å vente på staten og vil innføre akutt dieselforbud kun på kommunale veier. Det betyr fritt fram for å kjøre på riksveinettet også når bylufta er som giftigst.

Luftforurensning

DIESELFORBUD: Pilestredet er kommunal vei, så her blir det kjøreforbud for dieselbiler på de mest forurensede vinterdagene.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi har ikke lovhjemmel til å implementere dieselforbud på statlige veier. Derfor vil vi i første omgang ha dette på kommunale veier, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Dieselbilen er pekt ut som byluftas verste fiende på grunn av høye utslipp av helsefarlig nitrogendioksyd. Derfor vedtok Oslo bystyre både i 2012 og 2015 å innføre dieselforbud på verstingdagene.

Vegvesenet sa nei

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen

VIL PÅLEGGE STATEN: Ola Elvestuen (V) har fremmet forslag i Stortinget om at kommunene kan bestemme dieselforbud også på riksveier, men utfallet er uvisst.

Foto: Mette Ballovara/NRK

I 2012 strandet innføringen på at staten nektet å forby dieselbiler på veiene som staten bestemmer over, nemlig riksveiene. Daværende miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) forklarer:

– Skal vi innføre et så drastisk tiltak, må vi vite at det har effekt. Vi vet at det har effekt å ikke slippe dieselbiler inn i sonen med stillestående luft på kalde vinterdager.

– Men vi var usikre på effekten når de sterkt trafikkerte riksveiene måtte unntas, sier Elvestuen.

Som stortingsrepresentant har han derfor fremmet forslag om at kommunene skal kunne innføre dieselforbud også på statlige veier. En utvannet versjon av forslaget ligger til behandling i Samferdselsdepartementet, og utfallet er uvisst.

Håper på staten etter hvert

Lan Marie Nguyen Berg Miljøpartiet De Grønne (MDG) er blitt byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

VENTER IKKE PÅ STATEN: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener det er mulig å håndheve et dieselforbud kun på kommunale veier.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Byrådet håper å få staten med seg på sikt, men vil altså innføre forbudet selv om staten ikke er med på laget. Det krever en egen forskrift som nå er på høring.

Derfor er det umulig å innføre forbudet før neste vinter.

– Luftforurensningen i Oslo kan til tider bli veldig høy. Det er helseskadelig for de som bor i byen, og spesielt de med luftveisproblemer og hjerte- og karsykdommer.

– Da er det viktig å kunne sette inn tiltak på dager med ekstremt høy luftforurensning. Dieselforbud er et av flere tiltak for å sikre bedre luft i byen vår, sier Nguyen Berg.

Med et forbud kun på kommunal vei vil følgende riksveier få unntak:

  • Ring 1.
  • Ring 3.
  • E6 Akershus grense v/Tangerud - Ryen - Akershus grense v/Åsland.
  • E6 Alnabru - Sørenga (gjennom Vålerengtunnelen og Ekebergtunnelen).
  • E6 Ryen - Gamlebyen (Svartdalstunnelen).
  • E18 Akershus grense v/Mastemyr - Akershus grense v/Lysaker.
  • E18 avkjøring til Vippetangen via Skippergata og Akershusstranda.
  • Rv.4 Trondheimsveien fra Akershus grense v/Gjelleråsen til rundkjøringen Trondheimsveien - Mailundveien.
  • Rv.163 Østre Aker vei.
  • Rv. 191 Nedre Kalbakkvei mellom Østre Aker vei og E6 inkludert Alfasetveien til Alnabruterminalen.

Blir det ikke vanskelig å håndheve et forbud som gjelder på noen veier og ikke andre?

– Vi finner nok gode måter å få dette til på og håper også på bistand fra politiet for å få håndhevet dette, sier Lan Marie Nguyen Berg.

– Så godt som umulig

I høringsbrevet fra Bymiljøetaten legges det til grunn at politiet skal håndheve forbudet. Oslo politidistrikt vil ikke uttale seg om saken nå før de har satt seg inn i høringsdokumentet.

Første gang dieselforbudet ble vedtatt sa politiet at det ville bli så godt som umulig å håndheve. Etter det NRK forstår, er det liten grunn til å tro at de har endret mening.