NRK Meny
Normal

Dette vil Stortinget ha svar på

Regjeringen må før svare på 122 detaljerte terrorspørsmål fra den særskilte 22. juli-komiteen.

HAREIDE 22. juli komité

Komiteleder Knut Arild Hareide (KrF) har sendt en lang rekke spørsmål til regjeringen.

Foto: David Krekling / NRK

Justisministeren, forsvarsministeren og fire andre statsråder utfordres av den særskilte stortingskomiteen i det 20 sider lange brevet fullt av spørsmål.

– Komiteen tillater seg av hensyn til fremdriften i saken å be om svar så raskt som mulig og senest før jul, skriver komiteleder Knut Arild Hareide (KrF) i brevene til de seks statsrådene.

Krever raskt svar

Komiteen er nedsatt for å behandle redegjørelsene som justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortinget 10. november om håndteringen av terrorangrepene 22. juli.

Komiteen spør blant annet detaljert om samarbeidet mellom Justisdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), om skyting pågår-instruksen, helikopterberedskap, politiets nødnett og politiets responstid.

Det stilles også flere spørsmål til samarbeidet mellom politiet og forsvaret, og hvordan regjeringen vil sikre offentlige bygg mot terroraksjoner.

– Vi ønsker å se på hva vi på kort sikt kan gjøre for å forbedre sikkerheten og samarbeidet mellom nødetater, sier Hareide til NRK.

Ifølge Hareide stiller også komiteen spørsmål ved PST sin rolle og hvordan PST sine metoder kan bli bedre for å avdekke terrorisme.

– Komitéen planlegger en høring i januar og det kan bli aktuelt for PST å stille opp der.

Artikkelen fortsetter under bildet

Stortinget stiller 122 terrorspørsmål til regjeringen

Dette er innledningen på stortingskomiteens 20 sider lange brev med spørsmål til regjeringen.

Foto: Skjermdump

Justisministeren må svare på flest

Komiteen stiller 86 hovedspørsmål og en rekke underspørsmål. 85 av spørsmålene går til justisminister Grete Faremo (Ap).

Spørsmålene til henne er blant annet fordelt på temaene samfunnssikkerhet og beredskap, PST og Global shield, bruk av etterforskningsmetoder, spørsmål om utbygging av nødnettet, skyting pågår"-instruksen, responstid og samarbeid mellom politi og forsvar.

Forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) får spørsmål om samarbeidet mellom Forsvaret og politiet, om forholdet mellom Forsvaret og Heimevernet, responstid og om langtidsplanen for Forsvaret.

I tillegg må administrasjonsminister Rigmor Aasrud, finansminister Sigbjørn Johnsen, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen svare på spørsmål.

Vil se fremover

– I tillegg ønsker vi svar på hvordan regjeringen kan jobbe forebyggende i norsk skole for å hindre terror.

Hareide sier stortingskomiteen ønsker å se mer fremover enn regjeringens egne 22. juli kommisjon.

– Vi vil ha svar på hvilke endringer det er naturlig at kommer i nær fremtid, og hva politiet gjør hvis en kritisk situasjon oppstår senere.