NRK Meny
Normal

Dette stålmonsteret kan være borte i 2025

Monsteret av en transformatorstasjon på Ulven skal erstattes av en diskret kompakt-trafo. Et viktig hinder for boligbygging i området kan være borte i 2025.

Trafo på Ulven|

STOR OG STYGG: Ulven transformatorstasjon kan bli erstattet med en diskret kompakt-trafo i 2025.

Foto: Olav Juven / NRK

– Ulven transformatorstasjon er et veldig viktig knutepunkt i strømforsyningen i Oslo. Som en del av Nettplan Stor-Oslo har vi planer om å fornye den, sier Kristin Melander Vie i Statnett.

Nok strøm i framtida

Kristin Melander Vie

BLIR PENERE: En ny trafo vil gli bedre inn i omgivelsene og bymiljøet, sier Kristin M. Vie i Statnett.

Foto: Olav Juven / NRK

Hun er prosjektleder i Nettplan Stor-Oslo, den store planen om å fornye kraftledninger og transformatorstasjoner for å sikre et raskt voksende hovedstadsområde nok strøm og god forsyningssikkerhet.

– Vi ser for oss at vi kan få til et mer kompakt anlegg enn det som ligger på Ulven i dag, sier Vie.

Et nytt kompaktanlegg vil bli mindre, innebygd og gli mer diskret inn i omgivelsene enn dagens gigantiske stålkonstruksjon. Statnett vil søke om konsesjon om ikke veldig lenge.

– En ny stasjon kan være ferdig rundt 2025, sier hun.

Barrierer

NRK fortalte onsdag om Statens Vegvesens planer om å legge om E6 i området og fjerne Ulvensplitten fra motorveisystemet.

Morten Wasstøl

TAR OPP AREAL: Morten Wasstøl i plan- og bygningsetaten vil ha vell Ulvensplitten og dagens Ulven-trafo.

Foto: Olav Juven/NRK

Ulvensplitten og Ulven-trafoen er de største barrierene for boligbygging i den såkalte Hovinbyen, det store byutviklingsområdet mellom indre by og Groruddalen der Oslo kommune ser for seg 30 - 40.000 nye boliger på sikt

– Kombinasjonen av Ulvensplitten og Statnetts store trafo med kabelgate tar opp et veldig stort areal som kunne vært utnyttet til byutvikling, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i plan- og bygningsetaten.

– Vi snakker om mange tusen boliger, kanskje fem-seks tusen, i dette området, sier han.

Hovinbyen kart

HOVINBYEN: Ulven ligger midt i det som Plan- og bygningsetaten definerer som Hovinbyen. Her er det i dag om lag 40.000 innbyggere og 50.000 arbeidsplasser. Etaten anslår at transformasjon av gamle næringsarealer kan gi 30–40.000 nye boliger.

Foto: Plan- og bygningsetaten

Luftledning eller jordkabel

Ulven-trafoen kan altså bli ny i 2025, mens Ulvensplitten i beste fall er borte nærmere 2030. Hva som skjer med den tredje barrieren, nemlig kabeltraséen fra Ulven og nordover til Furuset, er enda mer uklart.

Også den skal fornyes, men mye senere enn transformatorstasjonen.

Stortinget har dessuten sagt at nye kabler i sentralnettet som hovedregel skal bygges som luftledninger, ikke jordkabler. De åpner imidlertid for unntak:

  • Der luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, som for eksempel i byer og ved kryssing av større sjøområder.
  • Dersom ekstrakostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan forsvares med at det gir særlige miljøgevinster sammenliknet med luftledning og/eller en begrenset strekning med kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning.

– Vi ser nok for oss å utrede både luftledning og kabel i bakken når vi skal se på de ledningene, sier Kristin Vie i Statnett.

– Må graves ned

Eirik Lae Solberg foran rådhuset

MÅ KOORDINERE SEG: Alle aktører må med i et samordningsorgan slik man hadde på Ensjø og i Fjordbyen, sier Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er et veldig godt eksempel på at det noen ganger er riktig å grave ned strømkablene, sier Eirik Lae Solberg (H).

Høyre fremmer nå forslag i bystyret om å lage et eget samarbeidsorgan for å koordinere alle prosessene i Ulven-omådet.

– Det som skjer nå, gir oss mulighet til å utvikle et helt nytt, sentral beliggende område i byen med mange tusen flere boliger.

Oslo kommune må kjenne sin besøkelsestid og ta inititativ til at Statens Vegvesen, Statnett, kommunen og andre grunneiere drar i samme retning og ikke sitter på hver sin tue og sysler med sine planer, sier Lae Solberg.

Ulvensplitten

BARRIERE: Statens vegvesen sysler med planer der Ulvensplitten blir lokavei i Hovinbyen. Midt i bildet skimter vi en av mastene i kabelgata som Oslo kommune også vil ha vekk.

Foto: Olav Juven / NRK