NRK Meny
Normal

Dette mister hovedstaden

Sprøyterommet for narkomane og Fri rettshjelp forsvinner, og 180 personer mister jobben i Park og idrett Oslo.

Oslo
Foto: Heiko Junge / Scanpix

I dag ble neste års Oslo-budsjett lagt fram med milliardsatsinger når det gjelder barn, velferd og miljø. Men samtidig mister hovedstaden flere av sine velkjente tilbud.

Sprøyterommet avvikles

Sprøyterommet for hovedstadens narkomane er et av tiltakene som nå avvikles. Byrådet ønsker å legge ned rommet fra 1. januar neste år fordi det kun er rundt 40 av Oslos rundt 3000 sprøytenarkomane som bruker rommet.

Et av målene for sprøyterommet var å finne ut om det førte til en nedgang i antall overdoser, men få brukere har ført til at det har vært vanskelig å finne ut av dette.

Forsker i SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning), Astrid Skretting, mener sprøyterommet er et signal om at samfunnet tar rusproblemer på alvor, men allikevel innrømmer hun at rommet kanskje ikke er den beste måten å bruke pengene på.

- I forhold til kostnadene og bruken av rommet er det grunn til å sette seg ned for å se på om dette er en god løsning å bruke penger på. Det kan jo også finnes andre løsninger man kan bruke penger på for den samme gruppen mennesker, sa hun til NRK Østlandssendingen tidligere i år.

Les mer:

Sprøyterommet gir ikke svar

- Tre år er ikke nok

Sprøyterommet koster tolv millioner kroner, og sju av disse millionene er kommunale. Byrådet foreslår at disse sju millionene brukes i Rusmiddeletaten, på felt- og boligpleien.

180 mister jobben

Park og idrett Oslo skal også legges ned, fra 31. desember 2008. Det kommunale foretaket jobber med å ivareta byens offentlige og private utearealer, i tillegg til vedlikehold av idrettsanlegg.

Med dette mister 180 ansatte jobben, og de fleste av disse er eldre personer som har jobbet for kommunen i mange år.

Byrådet legger ned foretaket fordi de ikke «har oppnådd resultatene som er en betingelse for foretak som skal fungere i fri konkurranse», de har altså ikke vunnet nok anbud.

Tjenestene som Park og idrett Oslo har levert vil neste år ivaretas av en etat som er under avvikling.

Slutt på Fri rettshjelp

Oslo kommunes kontor for Fri rettshjelp er det tredje hovedstadstilbudet som forsvinner. Ordningen er for vanskeligstilte Oslo-borgere som tjener mindre enn visse inntektsgrenser, og sakene gjelder ofte bolig- eller sosialproblemer.

Les også: - Fri rettshjelp hjelper ikke nok

Les alt om Oslo-budsjettet.

Byrådet i Oslo mener den statlige ordningen som allerede finnes for fri rettshjelp vil være tilstrekkelig for de fleste av de som bruker Fri rettshjelp. 89,3 prosent av Fri rettshjelps brukere i 2005 tjente nemlig under 230.000 kroner i året - og det betyr at disse personene får dekket utgifter til advokat helt eller delvis. Alle advokatkontorer kan gi fri rettshjelp med den statlige ordningen.

Byrådet begrunner også nedleggelsen med at Fri rettshjelp-kontoret ikke har ført saker for retten de siste årene, og mener at dette kontoret derfor gir et mer innskrenket tilbud enn vanlige advokatkontor.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus.

Les også:

Dette bruker Oslo penger på i 2009

Lover full barnehagedekning

Millioner til Munch

Musikk-Oslo får millioner

Vil ha dyrere månedskort