NRK Meny
Normal

Dette kan bli Hotell Botsen

Hotell er en av mange muligheter når Statsbygg nå skal finne ut hva «Botsen» skal brukes til i framtida.

Oslo fengsel, avdeling A, Botsen

NYE EIERE: Hvis Staten ikke har bruk for eiendommen, vil den eldste delen av Oslo fengsel fra 1851 få nye eiere.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det har vært snakket om hotell der, for eksempel. Vi ser andre steder i verden at man har bygd om gamle fengsler til hoteller, men det er bare et av mange alternativer, tenker jeg, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Grunnen til at Statsbygg-sjefen tenker høyt om et mulig Hotell Botsen er Stortingets beslutning om å legge Oslo fengsel, avdeling A, «Botsen» på folkemunne.

I statsbudsjettet for 2016 er det satt av penger til nye fengselsbygg på Ullersmo og ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg.

Mulig å flytte i 2017

Når de nye såkalte modulfengslene står ferdig i løpet av 2017, vil den eldste delen av Oslo fengsel bli stengt permanent.

Harald Nikolaisen, adm. dir. Statsbygg

FANTASTISK EIEINDOM: Eiendommen er fantastisk, men utfordrende, ifølge Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen.

Foto: Trond Isaksen / Statsbygg

Harald Nikolaisen forteller at Statsbygg nå starter prosessen der første skritt er å avklare om Kriminalomsorgen har andre behov for eiendommen. Neste er å undersøke om andre statlige etater kan være aktuelle.

– Hvis det ikke er det, kommer vi til å i gang med en ordinær eiendomsutvikling ut i det private markedet.

– Hvem er interessert? Hvem kan tenke seg å utnytte denne fantastiske eiendommen midt i Oslo med de vernebestemmelsene som gjelder? sier Nikolaisen.

Oslo fengsel er et unikt anlegg i norsk sammenheng. Fengselet er tegnet av Heinrich Ernst Schirmer, en av samtidens mest kjente arkitekter innen nygotisk og nyromansk stil. Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet og er godt bevart og et komplett anlegg av nasjonal verdi.

Fra Riksantikvarens fredningsvedtak

– For verdifullt for fengsel

Line Oma (Ap), leder bydelsutvalget Gamle Oslo

MÅ GAGNE BEFOLKNINGEN: Line Oma og bydelsutvalget i Gamle Oslo vil ha hele fengselet vekk fra Grønland.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi sier at det må gagne bydelens befolkning. Det kan være skole, barnehage, kulturhus, øvingslokaler; mange forskjellige ting.

Det sa Line Oma (Ap), leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo, til NRK onsdag. Etter forslag fra Venstre har bydelsutvalget vedtatt å be regjeringen flytte hele Oslo fengsel og ikke bare avdeling A.

– Dette området er altfor verdifullt for et fengsel og i alle fall altfor verdifullt for et halvt fengsel når avdeling A stenges, sier Oma.

Nedslitt og fredet

Framtida til Oslo fengsel blir for tiden vurdert som en del av en større utredning, og Justisdepartementet har ikke konkludert. Derfor konsenterer Statsbygg seg om Avdeling A, som er utfordrende nok.

Stort moderniseringsbehov, sopp og råte gjør at det er anslått å koste over en milliard kroner å oppgradere avdelingen til et moderne fengsel. Det er derfor det er bestemt å bygge nye plasser utenfor Oslo i stedet.

– Men det kan godt hende det er andre typer funksjoner som vil kreve mindre omfattende tiltak og gi en annen lønnsomhet. Men det er vanskelig så tidlig å være spesifikk på hva det man være, sier Harald Nikolaisen.

Oslo fengsel, tidligere "Botsfengselet i Christiania" stod ferdig i 1851 som Norges første sivile fengselsbygg oppført etter "Philadelphia-modellen"; et cellefengsel basert på prinsipper om individets rehabilitering gjennom bot og isolasjon.

Fra Riksantikvarens fredningsvedtak

Fredningen av fengselet, inkludert fengselsmurene, legger også begrensninger.

– Men vi er veldig opptatt av at bruk er det beste vern. Jeg tror vi og vernemyndighetene er enige om at framtida for Oslo fengsel, avdeling A, ligger i at bygget er i bruk, konstaterer Statsbygg-sjefen.

Oslo fengsel

FREDET: Fredningen av Oslo fengsel, avdeling A, legger begrensninger på hva eiendommen kan brukes til.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX