NRK Meny
Normal

Dette får du igjen for pengene

Hvor nyttige er store veiprosjekter for samfunnet? Det har ekspertene regnet på.

Gravemaskin bygger ny E6 i Sør-Fron

Hvor nyttige er store veiutbygginger og andre samferdselsprosjekter for samfunnet? Her fra bygging av ny E6 i Sør-Fron.

Foto: Frode Meskau / NRK

Forrige uke ble oversikten over viktige samferdselsprosjekter lagt frem. I «Nasjonal transportplan 2018-2029» har de store, offentlige transportetatene ramset opp hvilke prosjekter det bør satses på i tiden fremover. Nå er det opp til politikerne å prioritere. Beslutningene skal tas i Stortinget våren 2017.

Men hvor lønnsomme er nye broer, veier og togtilbud for samfunnet? Ekspertene har beregnet «netto nytte», som viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. Hvis netto nytte er negativ, er prosjektet ikke lønnsomt for samfunnet.

Ofotbanen kommer best ut. Den gir pluss to kroner i netto samfunnsnytte pr. budsjettkrone. Engenes Fiskerihavn i Troms gir derimot 1,20 kroner i minus for hver budsjettkrone som brukes på prosjektet.

Her er noen eksempler:

Ofotbanen i Nordland: I samarbeid med svenske myndigheter planlegges dobbeltspor på banen mellom Narvik og Ofotbanen for å øke kapasiteten for malmtransporten. Samfunnsnytte: +2,09 kroner

Togavsporing

Ofotbanen.

Foto: Jernbaneverket/ Jon Helge Einås

E6 Kvænangsfjellet i Troms: Bygging av tunnel og heving av veglinja for å sikre bedre fremkommelighet og regularitet på vinteren. Samfunnsnytte: -0,96 kroner

Kvænangsfjellet

Det er ofte værhardt over Kvænangsfjellet.

Foto: Skjermdump webkamera Statens egvesen

E8 Sørbotn-Laukslett i Troms: Bygging av ny tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé på østsiden av Ramfjorden. Samfunnsnytte: -1,10 kroner

E8

Illustrasjon av E8 gjennom Ramfjord.

Foto: Statens vegvesen

E39 Smiene-Harestad i Rogaland: Inngår i planene for en ny bypakke for Nord-Jæren, vil gi sammenhengende standard mellom E39 Eiganestunnelen og E39 Rogfast. Samfunnsnytte: - 0,81 kroner

Broen i forslag til Smiene-Harestad E39

Broen i forslaget for E39 Smiene-Harestad.

Foto: Statens vegvesen/Norconsult

Jærbanen i Rogaland: Bygging av et vendespor på Ganddal, slik at det kan gis et togtilbud med 15 minutters frekvens i lokaltogtrafikken. Samfunnsnytte: + 0,38 kroner

Jærbanen

Jærbanen i Rogaland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Riksvei 22 bro over Glomma i Akershus: Bedre fremkommeligheten for alle trafikantgrupper langs riksvei 22 over Glomma. Samfunnsnytte: + 0,17 kroner

Fetsundbrua

Dagens Fetsundbro over Glomma i Akershus, ofte en flaskehals for bilistene.

Foto: NRK

Hagantunnelen i Akershus: Bygging av nytt løp i Hagantunnelen i Nittedal. Samfunnsnytte: - 0,44 kroner

Hagantunnelen

Hagantunnelen på riksvei 4 i Nittedal i Akershus.

Foto: Bjørn Frode Hågensen / NRK

E18 Slependen-Drengsrud i Akershus: Strekningen er en del av E18 Vestkorridoren med 50.000 - 80.000 kjøretøypasseringer pr. døgn. Veien er til tider sterkt overbelastet i morgen- og ettermiddagsrushet. Prosjektet vil gi et mer robust transportsystem med økt samfunnssikerhet, heter det i «Nasjonal transportplan». Samfunnsnytte: - 0,43 kroner

Statens vegvesens planer for E18

Slik kan det bli seende ut på Slependen hvis E18-planene blir realisert.

Foto: Statens vegvesen

Ny rutemodell for togtrafikken på Østlandet (R2027): Prosjektet omfatter flere korridorer og foreslås innført etter at utbyggingen av dobbeltspor på Follobanen og deler av Intercity-området er ferdig. Ny rutemodell vil gi en økning i den totale kapasiteten på jernbanenettet i Oslo-området. Samfunnsnytte: +0,81

Bygging av Follobanen

Fra byggingen av Follobanen, Norges største jernbaneprosjekt som skal gi nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Det skal stå ferdig i 2021.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK