Snart 600 000 i Oslo

Oslo-borger nummer 600 000 og nyttårsbarnet kan bli én og samme person.

Babyboom i Oslo
Foto: colourbox.com / colourbox.com

Oslo hadde 1. oktober 596 923 innbygger, viser kvartalsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I løpet av årets tre første kvartaler økte folketallet i hovedstaden med 10 063.

Med noenlunde samme veksttakt resten av året, passerer Oslo 600 000 innbyggere omtrent ved årsskiftet.

Selv om Oslo øker mest i absolutte tall, må hovedstaden se seg slått av seks Akershus-kommuner, hvis man sammenligner befolkningsveksten med folketallet.

Ullensaker øker mest

Ullensaker topper statistikken suverent med befolkningsøkning på 2,66 prosent.

Antall ullsokninger vil ventelig passere 30 000 med god margin i løpet av året.

Gjerdrum er en like klar nummer to, mens også Sørum, Rælingen, Eidsvoll og Skedsmo øker mer enn Oslo.

Felles for disse kommunene er at alle ligger på Romerike. Der ligger også den kommunen som øker desidert minst, nemlig Hurdal.

I løpet av årets første ni måneder ble det to hurdølinger flere.

Hurdal er den eneste Akershus-kommunen med fødselsunderskudd (minus 2), men det blir oppveid av et lite innflyttingsoversskudd (pluss 5).