Oslo trekker seg fra e-valg-forsøket

Partier frykter at folk skal stemme i fylla eller under tvang.

Pc

Oslo trekker seg trolig fra e-valg forsøket.

Foto: ScanStockPhoto

Henning Holstad

FrPs medlem i valgstyret i Oslo, Henning Holstad (FrP).

Foto: Egil Granum / NRK

– Når man i dag kommer til et stemmelokale, og er åpenbart beruset kan man risikere å bli avvist, sier FrPs medlem i valgstyret i Oslo, Henning Holstad.

11 kommuner var i utgangspunktet med i forsøket der velgere kan stemme elektronisk over internett.

Drammen har allerede trukket seg fra forsøket, og nå følger Oslo etter alt å dømme etter.

– Høyre kommer til å gå imot at Oslo skal være med på dette forsøket, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Hva mener du? Kommenter under artikkelen.

Gruppepress

Tidligere har bystyret i Oslo sagt ja til å teste ordningen med stemming hjemmefra i én bydel.

– I dag har vi et valgsystem basert på at man møter opp i et valglokale og gir sin stemme. Det er noe helt annet å sitte hjemme med familie og andre rundt seg, sier Holstad.

Da saken ble foreløpig behandlet i november i fjor, sa bare Venstre og Rødt nei, men nå har flere partier fått kalde føtter.

– Det gjør det umulig å opprettholde hemmelig valg, og det vil også åpne for at det blir lettere å påvirke folk akkurat når de stemmer, Lae Solberg.

Høyre mener dette svekker tilliten til valgordningen.

– Både venner og politiske partier kan påvirke og gi råd, men idet du går inn i valglokalet er hver enkelt alene og kan gjøre sine valg upåvirket, sier Lae Solberg.

Flere fordeler enn ulemper

I Oslo har Høyre bestemt seg for å si nei. Kristelig Folkeparti er skeptisk, og FrP sier også høyst sannsynlig nei når valgstyret tar endelig stilling i neste uke.

Prosjektet gjennomføres av Kommunaldepartementet, som mener fordelene med e-valg er større enn ulempene.

Mellom annet blir det lettere for funksjonshemmede å stemme, sier han.

– Man har selvsagt noen spørsmål rundt innføring av elektronisk stemmegivning hjemmefra, og vi tror det blir best testet ut i en storby, sier prosjektleder for e-valg 2011, Henrik Nore.

Han mener at fenomenet med utilbørlig press er mer aktuelt i en storby, og at det derfor er viktig å ha med Oslo.

– Mange er opptatt av om noen blir presset til å stemme mot sin overbevisning, og vi tror det er flere av den type problemstillinger i en storby enn i en gjennomsnittlig norsk kommune, sier han.

– Er det mulig å forske på om folk i realiteten har blitt utilbørlig påvirket?

– De forskerne vi har snakket med mener det.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ønsker debatt om ordningen, og har derfor opprettet en blogg hvor aktuelle innlegg publiseres frem mot valget i 2011.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på Twitter .