De svakeste kan miste helsehjelp

Prostituerte og narkomane i Oslo kan miste tilbudet om sykepleie på grunn av budsjettkutt fra kommunen.

De hjelper rusavhengige rundt i byen med sår og utstyr. Nå kan tilbudet forsvinne grunnet kutt fra kommunen.

I ti år har 'Sykepleie på hjul' kjørt rundt i byen for hjelpe folk i prostitusjons- og rusmiljøet i Oslo. Men nå kan det bli slutt

Vi er med bussen en vanlig dag og den er godt kjent blant de som trenger hjelp. En kvinne får det hun trenger av rent utstyr, før sykepleierne kjører bussen videre.

– Nå kjører vi rundt for å se om vi kan finne noen brukere som av ulike årsaker ikke greier å komme seg til de etablerte tilbudene, sier fungerende leder i "Sykepleie på hjul", Marte Derås.

9000 henvendelser

Fem dager i uka drar bussen, som drives av Fransiskushjelpen, rundt til rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo. De tilbyr alt fra brukerutstyr til sårbehandling og transport til legevakt. De drar også på hjemmebesøk og i fjor hadde de over 9000 henvendelser.

I ti år har "Sykepleie på hjul" kjørt rundt i byen for å hjelpe folk i prostitusjons- og rusmiljøet i Oslo. Men nå kan det bli slutt. For i neste års budsjett foreslår Oslo kommune å kutte i støtten til prosjektet. Det kan bety kroken på døra for tiltaket.

– Vet ikke hva de gjør

I dag får brukerne beskjed om at det kan bli slutt fra neste år.

– Hvis politikerne kutter, så skjønner jeg ikke hva de tenker på. De aner ikke hvor mye godt dere driver med, sier en av brukerne.

– Har du sår så hjelper de deg med det. De hjelper deg til sykehuset. Jeg bruker dem hver gang jeg ser dem, stort sett daglig, sier en av de andre som har kommet til.

Mister grunnlaget

I forslaget til neste års budsjett foreslår Oslo kommune å kutte støtten til prosjektet med 300 000 kroner. Det vil trolig føre til et tilsvarende kutt fra Helsedirektoratet. Tilsammen blir det en tredjedel av dagens budsjett som er på under to millioner kroner.

Sånn som det er foreslått så vil det si at vi må kutte mer enn en stilling og da må vi legge ned "Sykepleie på hjul", sier Derås.

– Nok tiltak for rusmisbrukere

Men selv om det bare er sykepleie på hjul som driver daglig oppsøkende virksomhet med helsepersonell, mener helse og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide at det allerede er nok tiltak for rusmiljøet i byen.

– Dette er et tiltak som supplerer kommunens tilbud til rusavhengige. Kommunen har et godt og dekkende tilbud gjennom feltpleien og gjennom for eksempel utdeling av brukerutstyr flere steder i byen, sier Søreide.

– Min teori er at den nye byråden ikke har vært med oss ut så han ikke har sett hva vi gjør. Kanskje han burde bli med oss ut og se hvor mange vi når ut til og hvor mange som har behov for oss, avslutter Derås.