NRK Meny
Normal

De Grønne vil forsere krav om bedre byluft

Miljøpartiet De Grønne vil kuppe regjeringens arbeid med en lov som åpner for permanente lavutslippssoner i norske byer.

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne

VIL HA LAVUTSLIPPSSONER: Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne vil kuppe regjeringens arbeid med en lov som åpner for permanente lavutslippssoner i norske byer.

Foto: Syver Gustavo Svensrud / NRK

– Vi innser at dette vil være en uvanlig framgangsmåte for Stortinget, men vi mener at denne saken krever ekstraordinære virkemidler. Alle som har beveget seg utendørs i Oslo og Bergen den siste tiden, innser at dagens situasjon er uholdbar, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

I fjor ble regjeringen bedt om å legge fram lovhjemmel forinnføring av permanente lavutslippssoner i norske byer, men Stortingets bestilling er ennå ikke kvittert ut.

Vil kuppe

Hansson foreslår at Stortinget ikke venter på regjeringen, men tar utgangspunkt i lovhjemmelen som er anbefalt av fagmyndighetene.

– Vi mener vi har et godt nok grunnlag for en forsvarlig behandling, og håper vi kan sette oss ned med regjeringspartiene raskest mulig, sier han Hanssons partikollega Lan Nguyen Berg, Oslo-byråd for miljø, er utålmodig.

Lan Marie Nguyen Berg Miljøpartiet De Grønne (MDG) er blitt byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

GEBYR: Oslo-byråd for miljø Lan Nguyen Berg sier det vil være naturlig å starte med gebyrer for å kjøre i byen med sterkt forurensende tungtransport.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Dersom Stortinget vedtar denne lovendringen i løpet av en måned, så vil Oslo innen den tid ha på plass et forslag til de første permanente lavutslippssonene som vi kan sende til Samferdselsdepartementet, sier Nguyen Berg.

Gebyrer

Lavutslippssonene skal framstå etter modell av piggdekkordningen, ifølge Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

– For Oslo vil det være naturlig å starte med gebyrer for å kjøre i byen med sterkt forurensende tungtransport. Parallelt vil vi lage planer for hvordan dette kan utvides, sier Nguyen Berg.

Dersom Stortinget handler raskt, kan lavutslippssonene være på plass innen neste vinter.
Da kan vi unngå en slik situasjon som vi har hatt denne uka i Oslo, sier hun og viser til positive erfaringer med lavutslippssoner, blant annet i London.

Kjøreforbud

Permanente lavutlippssoner vil i Oslo komme i tillegg til forslaget om kjøreforbud for dieselbiler på kommunale veier, som kan bli utvidet til også å gjelde riksveier.

– Vårt utgangspunkt er at dette vil kunne gjelde hele Oslo i akutte situasjoner, sier Nguyen Berg.

Hun er i dialog med Samferdselsdepartementet om tiltaket, der løsninger for gjennomgangstrafikken er blant det som diskuteres.