Normal

Dårligst dekning i landet

Follo politidistrikt kan skilte med færrest polititjenestemenn per innbygger i hele Norge.

Anne Kristine Eikebråten

Ordfører Anne Kristine Eikebråten er bekymret for politibemanningen i Follo politidistrikt.

Foto: Tomas Moss/Høyre

Det viser nye tall fra personalforvaltningsseksjonen i Politidirektoratet. Follo politidistrikt har én politistilling per 1000 innbyggere. Landsgjennomsnittet er 1,5.

– Gjør oss veldig bekymret

– Det synes jeg er veldig leit og bekymringsfullt, ettersom vi vet at Follo Politidistrikt ligger i selve innfarten fra Europa og det gjør oss ekstra bekymret, sier ordfører Anne Kristine Eikebråten (H) i Ski kommune til NRK.

LES OGSÅ: Ordførere på barrikadene mot kutt i politiet

Eikebråten og en delegasjon med follopolitikere reiste tirsdag til Oslo for å møte Akershusbenken på Stortinget.

– Vi håper at vi får gjort de oppmerksomme på at da vi etter mye fram og tilbake gikk inn for omorganiseringa i distriktet som justisministeren og politiet la opp til, ble vi lovt at det ikke skulle gå utover det forebyggende arbeidet. Det opplever vi nå at ikke stemmer, og det gjør oss veldig bekymret.

Eikebråten har flere punkter hun vil ta opp med Akershusbenken.

– Vi må styrke det forebyggende arbeidet, og vi må styrke synligheten til politiet i nærmiljøet. Nå er det jo sånn at lensmannskontorene flere av Follo-kommunene er nedlagt, og det bekymrer selvsagt ordførerene i de kommunene. Det dreier seg om lokalkunskap og kjenskap til de miljøene som politiet faktisk skal jobbe i til daglig, sier Eikebråten.

LES OGSÅ: Lensmannskontorene legges ned

Fornøyd med samtalene

Etter møtet mente Ski-ordføreren at de hadde fått formidlet sitt budskap til Akershus-representantene på Stortinget.

– Vi føler Akershusbenken tok våre bekymringer til følge, og at de kommer til å gi den merknaden vi håpet på. Vi hart satt våre saker på kartet, og det er vi veldig fornøyde med.

– Tror du dette gir noen konkret bedring i Follo?

– Politikerne på Stortinget har forstått vår bekymring for det forebyggende arbeidet, de lokale politiressursene og den lokale kunskapen som follopolitiet og Follos befolkning er avhengige av.

Håper på flere stillinger

Eikebråten håper nå samtalene med Akershusbenken vil føre til økt bemanning i Follo politidistrikt.

– Jeg håper det hvertfall bidrar til det. Follo nærmer seg nå en polititjenestestilling per 1000 innbyggere så sier det seg selv at vi må ha større bevilgninger og flere politifolk inn i Follo politidistrikt.

Nå må hun og de andre follopolitikerne vente til stasbudsjettet for å se om de blir tatt på alvor på Stortinget.

– Foreløpig er vi godt fornøyd, så får vi se om Akershusbenken klarer å få inn merknaden vår til statsbudsjettet, og så får vi se hva statsbudsjettet sier til slutt.