Dag Bjerke ny ordfører i Enebakk

Dag Bjerke fra Fremskrittspartiet blir valgt til Enebakks nye ordfører 31. mars.

Enebakk kommunevåpen
Foto: NRK

Det er første gang Frp tar ordførerstolen i kommunen.

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har de siste dagene drøftet spørsmålet rundt ny ordfører, og valget har nå falt på Bjerke, skriver Enebakk avis.

Bjerke har fungert som ordfører i kommunen etter Tore Tidemanns borgang, og det er nå klart at han får fortsette i ordførerstolen fram til valget i 2011.

- Vi ønsket å få til noe som gagnet kommunen på en best mulig måte, og finne en kandidat som var samlende for alle partiene i kommunen, sier Høyres Jostein Årre til avisen.

Bjerke takket, ifølge Enebakk avis, ja til ordførervervet fordi han følte han har tillit i det politiske miljøet, administrasjonen og kommunen generelt.

Det formelle valget av ny ordfører og varaordfører skjer i kommunestyret 31. mars.