NRK Meny

Bystyret gikk mot SVs storbydugnad

Oslo bystyre sier nei til SVs storbydugnad der Oslo skulle ta i mot 50 av 123 syriske flyktninger som regjeringen har sagt nei til. I stedet fattet bystyret et vedtak om at Oslo er rede til å ta et forsterket ansvar for å bosette syriske flyktninger. Ifølge SV er dette for vagt, mens Venstre mener at resultatet kan bli det samme.