NRK Meny
Normal

Byrådet i Oslo vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler – ber om forsøksordning

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo vil ha en forsøksordning der kontantstøtten fjernes i enkelte bydeler og erstattes med norskopplæring og aktivitetstilbud.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil fjerne kontantstøtten i noen bydeler for å bedre integreringen.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

– Det er for mange barn som begynner på skolen uten å kunne et kvekk norsk og det er særlig et problem i bydeler hvor kontantstøtten er hyppig brukt, sier Johansen.

Ap-toppen viser til at både Brochmann-utvalget og barnefamilieutvalget anbefaler å fjerne kontantstøtten, ikke minst av integreringshensyn.

Nå ber han staten samarbeide om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler – som en forsøksordning.

Hinder

– Kontantstøtten kombinert med manglende barnehagebygging i Oslo har vært et hinder for blant annet norskopplæring for Oslos yngste innbyggere, sier Johansen til NTB.

Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.

– Vi ser at særlig familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i bruk av kontantstøtten, sier Johansen.

5.500 barn i barnehagealder går ikke i barnehage i Oslo.

Utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger.

Professor Grete Brochmann ledet et utvalg som anbefaler å fjerne kontantstøtten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vil styrke integreringstiltak

Johansen vil i stedet for kontantstøtte bruke pengene på en aktivitetspakke øremerket de aktuelle bydelene. Hensikten skal være å styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene som trenger det.

– En mangfoldig befolkning er et av Oslos største fortrinn. Samtidig er det viktig med gode norskkunnskaper for at alle skal lykkes. I tillegg må vi tenke på foreldrene. Mange av dem har ikke en enkel posisjon på arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig å tilby dem som trenger det arbeidspraksis og språkopplæring for å ruste dem for å komme ut i arbeid, framholder han.

Et dårlig forslag

Både Frp og Venstre i Oslo er positive til forslaget. KrF synes derimot forslaget er dårlig.

– I motsetning til Johansen mener jeg at dette forslaget øker barnefattigdom. Dessuten er det viktig å huske på at det ikke bare er innvandrerfamilier som mottar kontantstøtte. Vi tror på valgfrihet for barnefamilien, og det er hver enkelt familie som selv vet hva som er best for deres ettåringer, sier Oddbjørg Minos i Oslo KrF.

Må en lovendring til

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier at loven må endres for at Oslo eventuelt skal kunne fjerne kontantstøtten.

– Dagens kontantstøttelov åpner ikke for muligheten til å innskrenke retten til kontantstøtte eller gjøre unntak fra loven, så loven må endres hvis det skal gis tillatelse til å gjennomføre en slik forsøksordning, sier Horne til NTB.

Tre mulige kandidater

Byrådslederen trekker fram Sagene, Østensjø og Søndre Nordstrand som aktuelle bydeler for et forsøk med avvikling av kontantstøtten.

– Men disse bydelene er bare forslag. Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.

Johansen mener en prøveordning som den byrådet nå har tatt initiativ til, må følges av et forskningsprosjekt som måler effekten av tiltaket for så vel barna som de voksne.