Bygger ny Bjørnsletta skole

Byrådet vil bygge en ny stor skole med 790 elever midt i et boligmiljø på Ullernåsen. Skolen skal erstatte dagens ungdomsskole med 200 elever.

Tegning Bjørnsletta skole

Vekst i elevtallet gjør at Bjørnsletta skole i Ullern bydel må utvides kraftig.

Foto: Ill: Undervisningsbygg Oslo

– Byrådet ønsker nå at vi skal utvide Bjørnsletta skole som ligger på Åsjordet. Det kommer av at det er en betydelig vekst i elevtallet i Oslo og vi trenger en større skole, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H).

Bjørnsletta skole ligger i Ullern bydel i nærheten av Åsjordet T-banestasjon.

Fire ganger så stor

Den nye skolen blir for elever fra 1. til 10. trinn. Den får nesten fire ganger så mange elever som dagens skole.

– Jeg forstår at denne skolen blir større enn hva man er vant til i området. Sånn sett vil jo noen føle at nabolaget blir litt endret, men jeg tror alle har forståelse for det så mange barn som blir født i Oslo nå, sier Fredriksen.

Oslo kommunes presentasjon av prosjektet

Vurderer idrettshall

Han mener det er positivt at barn og ungdom får et godt grunnskoletilbud i nærheten av der de bor. Han håper også at utbyggingen kan bli positivt for nærmiljøet gjennom at byrådet ser på muligheten for å få inn en liten idrettshall i prosjektet.

Skolen skal etter planene stå klar til skolestart 2014.