Siggerud: Krever bussen tilbake

Etter at Ruter endret rutene på Siggerud har klagene fosset inn. Tirsdag kaller ordføreren inn til folkemøte for å få kollektivselskapet til å snu.

Kollektivtrafikk
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Det er en såpass stor bygd i Ski at Ruter må ha et tilbud utover rushtrafikken, sier Roar Wold. Han er en av de fortvilte innbyggerne som nekter å akseptere Ruters endringer i tilbudet.

I og med ruteendringen 9. desember i fjor ble ekspressbusslinje 504 fra Ski- Siggerud- Oslo, fjernet. Det betyr at de reisende nå må bytte fra buss til tog på Vevelstad.

I tillegg går nå siste buss kl.22.00 istedenfor 23.50.

Vanskelig å komme hjem fra jobb

Roar Wold som er bosatt på Siggerud er nå så fortvilet over situasjonen at han valgte å gå til aksjon.

– Jeg satt opp bestillingsrute fra Vevelstad til Siggerud. Jeg kjørte tre kveldsavganger fra byen og kjørte da folk som hadde lyst kl. 22.30, 23.30 og 00.30.

–Jeg vet om hjelpepleiere som jobber i byen frem til kl. 23. De er avhengig av arbeidsgivere som er villig til å gi forandring i arbeidstid for at de skal komme seg hjem.

Men det er ikke bare de som arbeider som har problemer med å komme tidsnok ifølge Wold.

– Den finnes skoleelever som har problemer med å komme seg til videregående skole. Det er ikke lenger mulig for dem å besøke venner utenfor bygda på kvelden, for da kommer de seg ikke hjem med buss.

Må ta tog

Pressetalsperson Ruter Sofie Bruun

Pressetalsperson i Ruter Sofie Bruun, sier at den langsiktige planen til Ruter er å utnytte jernbanen.

Foto: Ruter

Pressetalsperson i Ruter, Sofie Bruun, sier det er gode grunner til at kveldsavgangene er innstilt.

– Når det gjelder ekspressbussen har Ruter som mål å utnytte tog-kapasiteten bedre, sier Bruun.

Som legger til at de har etablert matebusser som går til togene slik at passasjerene blir fraktet med tog inn til Oslo.

– Det er et ledd i å bedre fremkommeligheten og utnytte investeringene som man har gjort på jernbanen de siste årene.

Lave passasjertall

Bruun presiserer at når det gjelder kveldsavgangene til Siggerud så er bakgrunnen for at de har lagt ned denne ruten de lave passasjertallet.

Dette er derimot ordføreren i Ski, Anne Kristine Linnestad fra Høye, ikke enig i.

– Det er så forunderlig at Ruter sier at det var få passasjerer, mens Siggeruds befolkning sier at de er helt avhengig av den ruten, sier Linnestad.

–Om ikke Ruter er lydhøre får vi prate med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som sammen eier Ruter, presiserer ordføreren.

Ordføreren står bak innkallingen til folkemøte på Siggerud skole kl. 18.30 tirsdag kveld.