NRK Meny
Normal

Investere for mer, drifte for mindre

I Oslo skal kommunen investere mer og drifte for mindre i året som kommer.

Byrådsbudsjettet

Bydelene er årets budsjettapere. Onsdag la byrådet i Oslo frem sitt forslag til budsjett for 2013.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Kristin Vinje (H)

Kristin Vinje, finansbyråd (H).

Foto: Oslo kommune

Fordi det stadig blir flere innbyggere i hovedstaden trengs det mer av skoler, barnehager og kollektivtrafikk. For å få råd til disse investeringene, skjærer kommunen ned på driftsbudsjettet sitt.

 • Frem mot 2016 skal det investeres 11,8 milliarder i skolebygg
 • Frem mot 2016 skal det investeres 2,6 milliarder i nye Deichman
 • Frem mot 2016 beregnes kommunens investeringene å bli 29 milliarder
 • Driftsbudsjettet i 2013 er på 46 milliarder

Her kan du se byrådets pressekonferanse:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Investeringene spiser av driftsbudsjettet

I kommunens driftsbudsjett får skolen og kollektivtrafikken en økning, mens kuttene er størst i bydelene. Det betyr færre penger til å kjøpe sykehjemsplasser, til å drifte barnehager og hjemmetjenesten og til ungdomsarbeid. I snitt blir tjenestetilbudet til Oslos befolkning kuttet med én prosent.

Selv om driftsbudsjettet for Oslo er foreslått til 46 milliarder i 2013, og det er 3 milliarder mer enn året før, er det likevel en innstramming av budsjettet fordi det blir stadig flere mennesker i byen. Slik har det vært de siste årene.

Oslo fikk 14.000 flere innbyggere i 2011

– Det er særlig barnebefolkningen som øker. Hadde ikke barnebefolkningen økt i Oslo, ville den ikke økt i Norge, sier finansbyråd Kristin Vinje.

Vinje sier at det først og fremst er skolebarn det blir en større andel av.

Ett sykehjemsrom hver dag i ti år

Aud Kvalbein

Aud Kvalbein, eldrebyråd (KrF).

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

I tillegg til store investeringer i skolebygg jobber kommunen seg frempå mot eldrebølgen som kommer. Eldrebyråd Aud Kvalbein har regnet på det.

– Vi må bygge og rehabilitere ett sykehjemsrom hver dag de neste ti årene for å komme ajour før antall gamle i befolkningen øker.

Det er om å gjøre å komme skikkelig i gang med bygging og rehabilitering av nedslitte sykehjemsplasser. I året som kommer skal hjemmene på Hovseter, Ullerntunet, Lindeberg omsorgssenter og Ryenhjemmet rives helt ned og bygges opp igjen på samme sted.

– Det lønner seg å gjøre det på den måten fordi disse hjemmene var i så dårlig bygningsteknisk forfatning.

Kvalbein sier at samlet sett går antall gamle ned de ti nærmeste årene, deretter blir det flere.

Gruppen mellom 67 og 79 år øker i år, mens antall 80-åringer går ned. Av 80-åringene er det 11% som trenger sykehjemsplass. Antall 90-åringer går opp akkurat nå, og her er det 34% som må på sykehjem.

Det bygges et helt nytt sykehjem på Ellingsrud. Stovnerskogen får 5 nye sykehjemsplassen for gamle med store rusproblemer.

Noen av de andre endringene:

 • I 2013 gjøres 2.800 nye elevplasser ferdige. Den gamle Sjømannsskolen blir ny videregående skole. Ny ungdomsskole står ferdig på Grefsen, skolene på Trasop og Bjerke utvides.
 • Det digitale systemet til søknader til barnehager og plan- og bygningsetaten blir bedre: Nå skal du kunne se hvor i løypa søknaden din ligger.
 • Det blir i større grad 6-vognstog på T-banen.
 • Det blir 7.5-minutters rute også på T-banens linje 2 mellom Røa og Furuset.
 • Parkeringsavgiften øker med ti prosent.
 • Nordstrand kirke får 50 millioner til å utvide kirken, som kan bli ferdig i 2014.
 • Det blir satt av 22 millioner til språk- og kompetanseheving i barnehagen.

Bydelene er budsjettaperne

– Vinnerne er skolen og kollektivtrafikken i den forstand at disse sektorene er skjermet for kutt. Oslo kommune skal fortsatt investere rekordbeløp for å møte befolkningsveksten, og for å skaffe penger til investeringene blir driftsbudsjettene kuttet, sier politisk reporter i NRK Østlandssendingen Olav Juven.

Juven legger til at de største kuttene i årets budsjett er på bydelene, som han mener utvilsomt er budsjettaperne.