NRK Meny
Normal

Bydel Gamle Oslo

Som navnet tilsier var det i Gamle Oslo byens vugge sto. I Gamlebyen lå Oslo fra tidlig på 1000-tallet fram til bybrannen i 1624.

Far og datter fra Gambia spaserer på Grønlands Torg i Oslo
Foto: Heiko Junge / Scanpix

I området rundt Middelalderparken på Sørenga er mange ruiner fra middelalderen bevart.

De sentrale delene av bydelen - Gamlebyen, Grønland, Tøyen og nedre deler av Kampen og Vålerenga - består av murgårdsbebyggelse fra siste halvdel av 1800-tallet.

Her har det vært en omfattende byfornyelse og trafikksanering. Mye av trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga er bevart.

Ved bydelsreformen i 2004 ble bydelen utvidet østover og områder som Etterstad, Ensjø og Helsfyr innlemmet.

Gamle Oslo er tradisjonelt Oslos innvandrerbydel, men er forbigått av Groruddalen og Søndre Nordstrand i prosentvis andel innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn.

Gamle Oslo har det administrative ansvaret for øyene innerst i Oslofjorden.

Offisiell hjemmeside for bydel Gamle Oslo

Aktuelle saker

Gamle Oslo står foran er voldsom utbygging, særlig i Ensjøbyen, Kværnerbyen og Bjørvika. Bydelspolitikerne er opptatt av gode byplanmessige og trafikale løsninger.

I Bjørvika har bydelsutvalget sagt nei til høyhusene i det omstridte Barcode-området.

Å skaffe arealer til nye barnehager, er et problem i Gamle Oslo som i de øvrige sentrumsbydelene.

Selv om veksten er lavest i Oslo, øker minoritetsbefolkningen i absolutte tall også i Gamle Oslo. Det er i denne bydelen det har vært sterkest tendens til at innvandrerne danner parallelle samfunn, og integrering er en stor utfordring.

Politisk situasjon

Bydel Gamle Oslo har direkte valg til bydelsutvalget for første gang.

Les mer om Direktevalg til bydelene

Hvis de lokale stemmetallene fra siste kommunevalg og stortingsvalg legges til grunn, ville Arbeiderpartiet og SV fått rent flertall i bydelsutvalget.

I dag har bydelsutvalget borgerlig flertall. SV var såvidt større enn Arbeiderpartiet ved kommunevalget for fire år siden. Også RV står relativt sterkt i bydelen.

En tradisjonell skillelinje mellom venstre- og høyresiden er synet på konkurranseutsetting og kommunale kontra private løsninger, særlig innen eldreomsorgen.

Spesielt Grønland har de siste årene blitt et populært utelivsområde, og skjenkepolitikken skaper politiske skiller. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har det mest liberale synet på åpningstider og uteserveringer, mens SV inntar en mellomposisjon.

Tidligere valgresultater i Gamle Oslo