NRK Meny
Normal

Bydel Bjerke

Trondheimsveiens framtid er en sak med stor betydning for bydel Bjerke, som er bydelen i Oslo med høyest boligprisvekst det siste året.

Aker sykehus
Foto: Lasse Tur / Scanpix

Bydel Bjerke ligger i Groruddalen, og har drabantbybebyggelse langs Trondheimsveien på Årvoll, Tonsenhagen, Linderud og Veitvet.

Det er eldre småhusbegyggelse vest i bydelen og på Risløkka. Bydelen grenser til Lillomarka, men har også store næringsarealer langs Østre Aker vei og på Økern. Aker sykehus og Bjerkebanen ligger i Bjerke bydel.

 

 

Aktuelle saker

Trondheimsveiens framtid er en sak med stor betydning for både bydel Grorud og nabobydelen Bjerke.

Skal veien nedgraderes til lokalvei, eller skal gjennomgangstrafikken fortsatt suse forbi rett utenfor folks kjøkkenvinduer?

Mange relativt billige boliger i trafikkbelastede områder en en av grunnene til at Bjerke er den bydelen i Oslo der innvandrerbefolkningen øker mest.

Hvordan hindre at det utvikler seg en ny underklasse i disse områdene er en stor integreringsutfordring.

Også bydel Bjerke merker utbyggingspresset. Det finnes storstilte utbyggingsplaner særlig i Økernområdet, blant annet for et nytt giganstisk kjøpesenter.

I tillegg til bydelens ordinære oppgaver har bydel Bjerke ansvar for vedlikehold av deler av lokalveinettet og klager på byggesaker.

Bydelen omfattes av den statlige og kommunale Groruddals-satsingen. Et satsingsområde er å skape tryggere og triveligere bomiljøer på Veitvet/Slettaløkka.

Politisk situasjon

Bydel Bjerke har direkte valg til bydelsutvalget for første gang.

Les mer om Direktevalg til bydelene

Hvis de lokale stemmetallene fra siste kommunevalg og stortingsvalg legges til grunn, ville Arbeiderpartiet og SV fått rent flertall i bydelsutvalget.

En tradisjonell skillelinje mellom venstre- og høyresiden er synet på konkurranseutsetting og kommunale kontra private løsninger, særlig innen eldreomsorgen.

 

Tidligere valgresultater i bydel Bjerke