NRK Meny
Normal

Bydel Alna

Alna er den mest folkerike bydelen i Groruddalen, og nest størst i Oslo etter Frogner.

Furuset senter
Foto: Vibeke Ravndal / NRK

 

Bydelen ble til da Furuset og Hellerud ble slått sammen ved bydelsreformen i 2004.

Alna består av drabantbyer på rekke og rad i dalsiden mot Østmarka, fra Tveita i sør til Ellingsrud i nord.

Bydelen er oppkalt etter Alnaelva, som slynger seg gjennom bydelen og er et samlende symbol. Store industriområder i dalbunnen.

35 % av befolkningen har ikke-vestlig bakgrunn. Blant barn og unge har rundt halvparten minoritetsbakgrunn.

Offisiell hjemmeside for Alna Bydel

Aktuelle saker

Bydel Alna har store miljøutfordringer, særlig knyttet til gjennomgangstrafikken på E6 og industri, varehandel og store godsterminaler i Alnabru-området.

Det pågår et kontinuerlig arbeid for å gjenåpne Alnaelva og sikre grøntområder og friarealer langs elva.

Integrering er en annen sentral problemstilling. Bydelen har fått mye negativt mediafokus på grunn av gjengproblemer på Furuset.

Oppbyggingen av Haugentunet, 60 boliger for funksjonshemmede og psykiatriske pasienter, vil være en viktig sak også i neste valgperiode.

Bydelen omfattes av den statlige og kommunale Groruddals-satsingen. Et satsingsområde er å skape tryggere og triveligere bomiljøer på Furuset/Gransdalen.

Politisk situasjon

Bydel Alna har direkte valg til bydelsutvalget for første gang.

Les mer om Direktevalg til bydelene

Hvis de lokale stemmetallene fra siste kommunevalg og stortingsvalg legges til grunn, ville Arbeiderpartiet og SV fått rent flertall i bydelsutvalget.

Fremskrittspartiet er hovedutfordreren på borgerlig side. Partiet tar blant annet til orde for innvandringsstopp i Groruddalen.

En tradisjonell skillelinje mellom venstre- og høyresiden er synet på konkurranseutsetting og kommunale kontra private løsninger, særlig innen eldreomsorgen.

Tidligere valgresultater i bydel Alna