Bruker villagevinsten

Regjeringen gir 10 millioner til nye friluftstiltak i Oslo-området. Pengene kommer fra salget av Svein Erik Bakkes villa på Bygdøy.

Stoltenberg og Bjørnøy på Bygdøy
Foto: Petter Hauge / NRK

Halvparten av pengene skal brukes på turstier og strender på øyene i Oslofjorden.

Turstier og badestrender

Ormøya får nye kyststier. På Langøya og Husbergøya skal strendene rehabiliteres. Hovedøya skal få ny adkomst og det blir flere turstier.

- Vi har prioritert tiltak som bedrer den faktiske situasjonen for friluftsliv og rekreasjon på viktige og lett tilgjengelige badeplasser og andre friarealer i strandsonen, sier statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Helen Bjørnøy.

I tillegg skal badestranden Katten utvides med 200 meter. Huk får nye toaletter og i Oppegård skal Bestemorstranda oppgraderes for en halv million kroner.

Midlene som fordeles er fra salget av boligen på Huk, noe som innbrakte 25 millioner kroner.

Tidligere i vår ble de øvrige 15 millioner overført Statsbygg for friluftstiltak på statseiendommer på Bygdøy, med fokus på Bygdøy sjøbad.

Følgende områder/tiltak vil nå få midler:

  • Huk friluftsområde: Tilsagn 2 millioner. Tiltak innen utviklingsplanen for Huk, i hovedsak 1. trinn med nye toalettanlegg som blir stedstilpasset og universelt utformet.
  • Friluftsområder fra Nordstrand bad til Katten: Tilsagn 2 mill. Tiltak for å opparbeide over 200 meter strandarealer, oppgradere toalettanlegg m.v. Her vil staten også kunne medvirke med egne midler til arealsikring.
  • Øyene i Oslo: Tilsagn 4 mill. Opparbeide ca 600 meter kyststi på Ormøya, rehabilitere strender på Langøyene og på Husbergøya (ny kystledhytte der 26. juni), opparbeide adkomst og turveier m.v. på Hovedøya.
  • Bestemorstranda i Oppegård: Tilsagn 0,5 mill. Oppgradering av sanitæranlegg m.v. på Bestemorstranda i Oppegård.
  • Kjeholmen friluftsområde i Bærum: Tilsagn 0,5 mill. Tiltak for å oppgradere øya for friluftsliv, tursti, brygge, rasteplass og badeplasser.
  • Fritznerstranda friluftsområde i Asker: Tilsagn 0,1 mill. Oppgradering av friluftsområdet.
  • Steilene og Linaro friluftsområder i Nesodden: Tilsagn 0,3 mill. Atkomstbåt tilrettelagt for rullestol og uteinformasjon/skilt på Steilene. Nytt toalett på Linaro.
  • Gylteholmen friluftsområde i Frogn: Tilsagn 0,1 mill. Tiltak i sammenheng med atkomstbro til Gylteholmen.
  • Håøya friluftsområde i Frogn: Tilsagn 0,5 mill. Bedre atkomstbrygge, kyststi med natur/kulturinformasjon, forberede kystledhytte.