Breivik får studere statsvitenskap, men får trolig ikke grad

Terrordømte Anders Behring Breivik får tilbud om studieplass på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra høsten av. Men soningsforholdene vil trolig hindre ham i å få en bachelorgrad.

Anders Behring Breivik

Andres Behring Brevik får trolig ikke fullført en bachelorgrad i statsvitenskap.

Foto: Junge, Heiko / Afp

– Det er viktig å være klar over at vi som institusjon må holde oss til regelverket. Vi må ikke la enkeltpersoner endre dette, sier rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo, om hvorfor Brevik har fått plass.

Breivik har tidligere tatt enkeltemner ved universitetet, men nå har han fått studieplass ved bachelorprogrammet i statsvitenskap.

– Soningsforholdene hans gjør det vanskelig for han å fullføre graden, så det vil være et problem for han. Han får rett og slett ikke gjennomført, sier Dag Harald Claes, instituttleder for statsvitenskap, til NRK.

Får bare ta fire av ni emner

Soningsforholdene tilsier at Breivik må ha selvstudium på cellen i fengselet. Han vil ikke kunne komme til campus på Blindern eller ha noen form for kontakt med andre studenter eller ansatte.

Men bachelorprogrammet i statsvitenskap består av ni obligatoriske emner. Fire av disse kan gjennomføre som selvstudium. Men fem av emnene krever deltagelse i seminarvirksomhet eller personlig veiledning fra ansatte.

– Da får han ikke fullført de fem emnene så lenge han har de soningsforholdene han har i dag. Hele poenget med disse emnene er å lære hvordan de skal diskutere faget med andre studenter, sier Claes.

Breivik søkte også i 2013 på statsvitenskapsstudiet på Blindern, men fikk avslag fordi han den gang manglet studiekompetanse. All kontakt mellom Breivik og universitetet vil foregå gjennom en kontaktperson i fengslet.