NRK Meny
Normal

– Stadig flere leier ut boliger ulovlig

Flere branner i Oslo den siste tiden har avdekket at gårder som ikke er regulert til bolig likevel brukes til å bo i. Oslo brann- og redningsetat er bekymret over at slike boliger dukker opp stadig oftere.

Svenn Haugen

Branninspektør i Brann- og redningsetaten, Svenn Haugen

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

– Vi ser en tydelig økning i tilfeller der bygg brukes til boliger uten at det er godkjent, og vi har mistanke om at det er flere aktører på markedet som driver ulovlig, sier Svenn Haugen, branninspektør i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

Han synes utviklingen er skremmende. Senest forrige uke rykket brannvesenet ut til en bolig med 21 hybler som de mistenker er ulovlige. Haugen forteller at brannen spredte seg fra én hybel og videre fordi det ikke var branncelleinndeling mellom hyblene.

Det er nemlig ikke lov å bo i en eiendom som er regulert til å være et offentlig bygg, med mindre det ikke er gitt tillatelse til å ha en bolig på eiendommen.

– Vi har vært heldige så langt, men vi frykter at folk kan brenne inne på grunn av disse forholdene. Vi har hatt få dødsfall, men det har vært på nære nippet mange ganger. Hvis utviklingen fortsetter som nå trenger vi flere ressurser, sier Haugen.

Mange gjengangere

Det er særlig kjellere, loft og næringsbygg som blir gjort om og leid ut uten at det er godkjent av plan- og bygningsetaten. De mangler ofte flere rømningsveier, har ikke fungerende varslingssystemer og mangler branncelleinndeling.

– Det er ingen tvil om at det er mange useriøse aktører på markedet. Mange av dem er gjengangere som ikke tar dette så alvorlig, sier Haugen.

Hvis brannvesenet kommer over boliger som kan være direkte farlige kan de fatte vedtak om umiddelbar bruksnektelse. Hvis det ikke er direkte farlig er det Plan- og bygningsetaten som følger opp saken videre.

Haugen tror at mange av leietakerne er klar over at de bor ulovlig, men at de likevel gjør det på grunn av økonomien.

– Det skyldes vel at det er dyrt å bo i Oslo og vi får inn flere gjestearbeidere. Mange av dem har kanskje ikke økonomi til å leie dyre leiligheter og da blir det ofte at man finner kreative løsninger.

Økonomiske motiver

Avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Erik Øhn

Avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Erik Øhn

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

Plan- og bygningsetaten kan bekrefte økningen som brann- og redningsetaten har sett. Avdelingsdirektør, Erik Øhn, mener at det er de økonomiske motivene som ligger til grunn for at folk gjør om boligen uten å søke først.

– Det er jo forståelig at folk vil finansiere boligen sin med å leie ut en sekundærleilighet. Det er helt greit så lenge utleier og leietaker er kjent med at boligen er godkjent etter lovverket, sier Øhn.

Oppdages det betydelige feil og mangler kan plan- og bygningsetaten kreve at man slutter å bruke stedet, og de kan benytte seg av økonomiske tvangssmult og gebyrer.

Måtte betale 180 000 kroner

Et engangspålegg ligger ifølge Øhn på noen titusener, men ikke alle liker at etaten blander seg i hvordan de bruker boligen sin.

– Vi måtte følge opp saken med jevnlige befaringene, og til slutt havnet tvangsmulkten på over 180 000 kroner, sier Øhn.

Han mener det er store mørketall og understreker at de er avhengige av tips for å kunne følge opp boliger som kan være direkte farlige å bo i.