Brannstasjon fikk bot for dårlig inneklima mens de pusset opp

I løpet av seks år er målet å flytte Hovedbrannstasjonen i Oslo. En nødoppussing av dagens lokaler har kostet nærmere 50 millioner kroner – og i mellomtiden fikk de en bot for dårlig inneklima.

Lars Magne Hovtun

Hovedbrannstasjonen på Hammersborg var ferdig i 1939. Nå er det på tide med en ny, mener informasjonssjef Lars Magne Hovtun i brann- og redningsetaten.

Foto: Trine Bråthen / NRK

De store, røde brannbilene inne i vognhallen på Hovedbrannstasjonen i Oslo sentrum står med snuta vendt mot store porter. Rett utenfor portene står personbilene i kø, inne i Hammersborgtunnelen på ring 1.

– I denne bygningen har brannbilene stått siden krigen. Nå er vi plaget med at det er for lite, det er nedslitt, og det er altfor mye kø. Når vi skal rykke ut med brannbilene opplever vi stadig vekk at vi står og stamper i køen uten å komme oss frem. Vi trenger en ny hovedbrannstasjon, sier informasjonssjef i Brann- og redningsetaten i Oslo, Lars Magne Hovtun.

Og trolig blir han og resten av brannmannskapene hørt. Omsorgsbygg har blitt bedt om å gå i gang med et såkalt forprosjekt.

Planen er å legge en ny hovedbrannstasjon til Bryn og en egen sentrumsstasjon i Bjørvika.

– Vi må ha tre brannbiler plassert i sentrum, hvert år er det 5.000 utrykninger her. Administrasjonen, verksted, lager og andre ansatte kan holde til på Bryn, der det er billigere og bedre plass, sier Hovtun.

Tidligere har også en tomt på Grønland vært vurdert, men den er ikke lenger aktuell.

Dårlig inneklima

Dagens hovedbrannstasjonen sto ferdig i 1939, og de ansatte har de siste årene klaget over forholdene.

– Etter flere varsler fra de ansatte klaget verneombudene på dårlig inneklima til ledelsen, men det skjedde jo ingenting. Da måtte jeg ty til Arbeidstilsynet, sier hovedverneombud Ole André Olsvik.

Arbeidstilsynet kom, og i november 2014 ga de brann- og redningsetaten et pålegg om å sørge for at arbeidstakerne hadde et fullt forsvarlig inneklima.

Omtrent samtidig bestemte politikerne i Oslo at Hovedbrannstasjonen skulle pusses opp for 40 millioner kroner, der blant annet inneklimaet og det elektriske anlegget skulle bedres. Når man nå nærmer seg avslutningen på nødrehabiliteringen, ligger det ifølge Omsorgsbygg i tillegg an til et merforbruk på 7 millioner kroner.

Ble bøtelagt

Mens bygget ble pusset opp plasserte man en midlertidig brakkerigg ute i bakgården der brannmannskapene i et knapt halvår skulle være når de ikke er ute på oppdrag.

Også her var inneklimaet for dårlig, fastslo Arbeidstilsynet og ga brann- og redningsetaten en tvangsmulkt på 125.000 kroner.

– Det er det samme kravet til arbeidslokalene selv om de er midlertidige, sier seniorinspektør Helen Bergsvik i Arbeidstilsynet.

Boten er betalt, men brannetaten mener pengene heller kunne vært brukt til å bedre brannberedskapen.

– Vi synes det er urimelig at vi skal få en bot mens vi venter på å bli ferdige med den oppgraderingen vi gjør i hovedbygningen, sier informasjonssjef Lars Magne Hovtun.

Brakkerigg på hovedbrannstasjonen i Oslo

Dette er den midlertidige brakkeriggen som har gitt brann- og redningsetaten en tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet.

Foto: Trine Bråthen / NRK