Brann på Mortensrud skole

Det er bygget som ligger lengst unna skolebygget som brenner, opplyser politiet. Det ikke er spredningsfare. Brann- og redningseteten jobber nå med å få kontroll på flammene.