Brann på et papirlager

Det brenner i et papirlager på Stena Metall på Frogner i Sørum. Brannvesenet er på stedet, men har ikke kontroll på brannen. Politiet vet ikke om det er fare for spredning. Brannen er i et industriområdet.