Bøter for manglende brøyting


Oslo kommune har så langt gitt 150 000 kroner i bøter for dårlig brøyting etter det store snøfallet. Størrelsen på bøtene varierer fra ti tusen til 25 000 kroner. Det er private firmaer som brøyter og fjerner snø for kommunen.