NRK Meny
Normal

Botanisk hage beholder forbudte planter

Regjeringen har innført et nytt regelverk som forbyr en rekke av de mest skadelige fremmede plantene som vokser i Norge. I Botaniske hage finnes det et bed med noen av de forbudte plantene.

Botaniker Kristina Bjureke forteller om svartelistede planter i Botanisk hage.

Det nye regelverket for forbudte planter vil tre i kraft fra 1. Januar 2016. Det vil si at planter som lupin, rynkerose og kanadagullris ikke lenger vil bli solgt i hagesentrene. Det er heller ikke lenger lov å plante ut disse i hager, parker og andre områder.

Seniorrådgiver for artsseksjonen i Miljødirektoratet, Anniken Gjertsen Skonhoft, forteller at plantene som blir forbudt er vurdert til å utgjøre svært høy risiko i Artsdatabankens svarteliste.

– Dette betyr at plantene kan gjøre skade på biologisk mangfold, for eksempel ved å fortrenge stedegne planter. De landlevende plantene som blir forbudt, spres i dag hyppig fra private hager, og forbudet er et virkemiddel for å hindre videre spredning av artene, sier hun.

Her er forbuds- og søknadspliktlisten.

De forbudte plantene truer rødlistede arter

I Botanisk hage, som er en del av Naturhistorisk museum, har de plantet noen av de forbudte plantene for å kunne informere og undervise.

Botaniker Kristina Bjureke forklarer at de har plantet de forbudte plantene med mur rundt for at de ikke skal spre seg. De passer også på å klippe dem ned slik at frøene ikke kan spres med vinden.

– Vår intensjon er at vi skal spre informasjon, ikke at vi skal spre plantene videre i naturen.

Bjureke forteller at man kan forstå hvor artene kommer fra av navnet. Kanadagullris (Canada) og Russesvalerot (Russland) er eksempler på dette. Hun sier at det er planter som kommer fra samme breddegrad som har lett for å utbre seg i Norge.

– De som ofte blir problematiske og som sprer seg i norsk natur er ikke planter fra tropiske arealer. Planter du en palme i hagen din så er det stor sjanse for at den er død neste år. Men planter fra samme breddegrad har det samme klimaet som oss og overlever lett her, forklarer Bjureke.

Svartelistede og rødlistede planter

I Botanisk hage finner man dette bedet som er delt i to. Delen til høyre er de rødlistede plantene, og delen til venstre er svartelistede planter.

Foto: Christine Skarstein Olsen / NRK

Hageeiers ansvar at artene ikke spres

Bjureke er fornøyd med at det endelig har kommet en liste over forbudte planter.

– Etter en lang prosess har det nå blitt bestemt at det er rødlisteartene vi jobber for å bevare, og da må vi luke vekk de fremmede artene for at de skal ha en mulighet til å overleve, forklarer Bjureke.

Men forbudet betyr ikke at privatpersoner må fjerne planter som de allerede har i hagene sine.

– Hageeiere har imidlertid et ansvar for at plantene ikke sprer seg utenfor hagen, og for at hageavfall med forbudsplanter ikke havner i naturen, for eksempel ved å levere hageavfallet til et kommunalt hageavfallsmottak, forklarer Skonhoft.

Rynkerose og strandtorn

Rynkerose (t.v.) er en spesiell stor trussel mot planten strandtorn. Rynkerose er på svartelisten og er nå blitt forbudt, mens strandtorn er en fredet plante på rødlisten.

Foto: Christine Skarstein Olsen / NRK