Bortvist med nazisymboler

10 demonstranter ble bortvist fra Slottsplassen med nazisymboler like før Barack Obama møtte kongefamilien på Slottet.

Kortesjen med fredsprisvinner Barak Obama på vei opp til slottet.
Foto: Stein Hallingstad / Scanpix

De 10 kom både fra Norge og USA, og kommunikasjonsrådgiver Martine Laeng i Oslo politidistrikt sier de ble bortvist av hensyn til ro og orden.

– En gruppe på rundt ti personer med bannere med hakekors ble bortvist av hensyn til ro og orden. Politiet valgte å bortvise demonstrantene og ta nazisymbolene i forvaring for ivareta sikkerhetshensyn. Ikke fordi ytringene ble sett på som et brudd på staffeloven, men nazisymbolet virker så provoserende på mange mennesker at det kan skape sammenstøt og uro.

Les også:

Ikke meldt fra

Markeringen var heller ikke meldt til politiet

– Et amerikans presidentbesøk er ikke dagen for ågodta ikke meldte markeringer med et så provoserende budskap, sier Laeng.

Politiet er ikke bekymret for eventuelle opptøyer i forbindelse med de over tyve demonstrasjonene som er varslet.

Det er ellers ikke meldt om noen uroligheter i forbindelse med Obama- besøket.

Les også: 20 Obama-demonstrasjoner